Hvem synes du fortjener en pris?

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Husk å nominere din kandidat til årets priser og stipender før 15.september.

Bamble kommune deler hvert år ut flere priser og stipender knyttet til idrett, kultur, frivillighet og byggeskikk.

Følgende priser og stipender deles ut:

  • Byggeskikkpris
  • Kulturstipend
  • Idrettsstipend
  • Barne- og ungdomspris
  • Frivillighetspris
  • Kulturpris

Alle kan sende inn og nominere kandidater de synes fortjener en pris.

Har du noen du tenker på?

Send inn forslag med begrunnelse til postmottak@bamble.kommune.no
Søknadsfrist : 15.september

Her finner du oversikt over tidligere prismottakere i Bamble kommune.


Bilde øverst: Fjorårets vinner av kulturstipendet Ali Mohammed 
Foto: Anne Skaugen Guldager