Melde fra om ulovlig byggetiltak

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Ser du et byggetiltak du tror er i strid med plan- og bygningsloven, eller hvor det er fare for liv og helse, kan du melde fra til kommunen. Vi fører tilsyn om nødvendig.

Sjekkliste før du melder inn tiltaket:

* Ta en prat med den som er ansvarlig. Dette for å unngå misforståelser.
* Sjekk om tiltaket er unntatt søknadsplikt
* Undersøk om det er gitt tillatelse til endringen. Det kan du gjøre i vår digitale innsynsløsning for byggesak. Benytt søkefeltet øverst til høyre og skriv inn adresse eller gårds- og bruksnummer. 

Slik melder du inn til oss

Vi trenger:
* Beskrivelse av hva saken gjelder
* Adresse for tiltaket
* Eventuelt bilder

Informasjonen sendes til postmottak@bamble.kommune.no
Eventuelt per brev til Bamble kommune, Postboks 80, 3993 LANGESUND

MERK! Meldingen du sender til Bamble kommune er offentlig tilgjengelig informasjon. Det vil si at hvem som helst kan få innsyn i meldingen. Det er mulig å unnta meldingen fra offentlig innsyn, jfr. offentleglova § 24. Ønsker du dette, må det tydelig presiseres i meldingen.

Prosessen videre

Når du melder inn mistanke om ulovlig byggearbeid, sender vi deg et svarbrev som bekreftelse på mottatt melding. Vi oppretter sak, og undersøker nærmere hvis tiltaket faller inn under plan- og bygningslovens bestemmelser. Saksbehandlingen prioriteres ut fra alvorlighetsgrad.

Som melder blir du ikke automatisk del av videre oppfølging, men kan følge saken på Bamble kommunes postliste.