Nå er det tid for influensavaksine

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Ønsker du å ta influensavaksinen uten å bestille time på forhånd? Se hvilke dager det er mulig. Velkommen :)

Du kan få influensavaksinen på ditt legekontor, se legekontorenes informasjon på Helse Norge.

Hvis du ikke ønsker å bestille time på forhånd, kan du komme innom på gamle Langesund ungdomsskole på tidspunkt som er oppgitt i tabellen nedenfor.  


Det vil også være mulighet for å få korona vaksine på de samme dagene for de som er anbefalt 4.dose.

Se mer informasjon koronavaksine

Influensavaksinen koster i år 250 kr for risikogruppene. Betaling via kort eller vipps.

På følgende tider og steder er det influensavaksinering uten timebestilling.

Dato Tidspunkt Sted
20.10.22 14.00-17.00 Gamle Langesund ungdomsskole, HP Jacobsensgate 10.
21.10.22 08.30-15.00 Gamle Langesund ungdomsskole, HP Jacobsensgate 10.
24.10.22 08.30-11.00 Herre senteret
27.10.22 14.00-17.00 Gamle Langesund ungdomsskole, HP Jacobsensgate 10.
28.10.22 08.30-15.00 Gamle Langesund ungdomsskole, HP Jacobsensgate 10.
03.11.22 14.00-17.00 Gamle Langesund ungdomsskole, HP Jacobsensgate 10.
04.11.22 08.30-15.00 Gamle Langesund ungdomsskole, HP Jacobsensgate 10.

 

Risikogruppene:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggs risiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  - kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  - hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  - diabetes type 1 og 2
  - leversvikt eller nyresvikt
  - kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  - nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  - svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  - annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter.

 

Foto: Magdalena Mianowicz