Status for fastlegesituasjonen

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Tidlig i høst utlyste Bamble kommune ledige fastlegestillinger. Nå er flere av hjemlene fylt opp.

- Prosessen med å rekruttere fastleger for å sikre gode og stabile helsetjenester begynner å gi resultater, sier kommuneoverlege Anders Mølmen.

- Første november opprettes et nytt 2-legesenter i lokaler på Bamble helsehus. Det skal hete «Fyret legesenter». Noen av dem som ble flyttet til midlertidige pasientlister tidligere i år, vil bli overført hit. Dette for å fordele arbeidsmengden og gi fastlegene en mer overkommelig hverdag, forteller han.

Videre planlegges det for at Bamble legesenter i Skjærgårdshallen blir et kommunalt senter fra første november. Her skal det bygges ut og ansettes én lege til, slik at det blir totalt fire fastleger der.

Jobber videre

- Selv om vi er godt i gang, er dette fremdeles en pågående prosess. Vi har behov for enda flere fastleger. Det er også sånn at ikke alle nyansatte kan starte umiddelbart, selv om vi skulle ønske det. For å dekke behovet for legetjenester må vi fortsatt benytte vikarer i en periode fremover, understreker Mølmen.

- Pasienter som står uten fastlege i en overgangsperiode, blir alltid ivaretatt ved legesenteret de tilhører. Dette gjelder uavhengig av sykdomsbilde, sier han.

Mølmen sier videre at han har stor forståelse for at pasienter kan oppleve det belastende å ikke ha en fast lege å gå til.

- Selv om vikarene sikrer nødvendig helsehjelp til alle, gir det dessverre ikke den gode og stabile oppfølgningen som er selve gullet i fastlegeordningen. Det er dette vi jobber for å gjøre noe med nå, sier han.

Les hva Bamble kommune gjør for å løse fastlegekrisen