Takker alle for innsatsen

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Søknader om engangsstøtte har strømmet inn, og per i går hadde allerede 330 søknader blitt innvilget. Nå jobbes det på spreng for at flest mulig skal få utbetalingen før jul.

Bilde (øverst): Ordfører Hallgeir Kjeldal takker alle for strålende innsats og rekordrask saksbehandling. Mange jobber på spreng for at de som trenger det skal få sine utbetalinger så snart som mulig. Foto: Magdalena Mianowicz

Søknadene strømmer inn

Det er i dag én uke siden vi publiserte nyheten i kommunens kanaler om at husstander med lav inntekt i Bamble kunne søke om engangsstøtte. Nyheten skapte stort engasjement, og mange delte den på sosiale medier, samtidig som at søknader begynte å strømme inn.

Per i går ettermiddag hadde allerede 330 søknader blitt innvilget, noe som utgjør ca. 1 million kroner i utbetalinger.

Trenger du engangsstøtte?  Det er fortsatt mulig å sende inn søknad.

 

Over 300 innvilget

-Jeg har en sånn veldig delt følelse, sier ordfører Hallgeir Kjeldal.

- Det betyr at behovet er stort der ute og det er jo ikke bra, men på den andre siden så har vi ikke bare fått inn over 330 søknader, vi har også behandlet disse og innvilget 330 søknader, sier han.

Noen få av søkerne har fått avslag fordi inntekten deres er noe for høy i forhold til kravene som er satt.

-Det er selvsagt beklagelig, men de aller fleste som har søkt, har fått søknaden innvilget. Det er flest barnefamilier, men også noen familier uten barn, forklarer ordføreren.

 

Sårt trengt støtte

- Jeg synes at det er veldig ålreit og det varmer et hjerte for det er jo det disse pengene er ment å være til, sier han.

Engangsstøtten som utbetales vil ikke påvirke noen andre stønader eller ytelser. Utbetalingen av 4000 kroner til barnefamilier eller 2000 kroner til familier uten barn er noe som man får som en tilleggsutbetaling.

 

Superrask saksbehandling

Ordføreren gir ros til alle som har kastet seg rundt for å få dette til i løpet av kort tid.

-Jeg er veldig glad for måten folk har blitt mottatt på. Servicetorget har gjort en glimrende innsats.

Servicetorget har vært behjelpelig med søknadsprosessen, mens Nav har hjulpet kommunen med selve prosessen og saksbehandlingen av søknader. Kommunens regnskapsavdeling står for utbetalingene.

-Nav har gjort en fantastisk innsats og behandlet disse søknadene fortløpende med rekordfart, sier han.

 

Jobber på spreng

-Vi er veldig glad for at vi har fått behandlet så mange søknader allerede. Nå jobber vi på spreng sammen med regnskapsavdelingen i kommunen for at så mange som mulig skal få utbetalingen før jul, sier NAV-leder i Bamble, Anita Kjærra Williams.

-Det fortjener honnør, og det skal vi heie på. Dette er for folk som virkelig har behov for penger og støtte, så det er jeg virkelig glad for. Takk til alle sammen, avslutter ordføreren.