Tid for vannmåleravlesning

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Bamble kommune har nå sendt ut enten SMS eller vannmålerkort med svarfrist til alle som har vannmåler.

Svarfrist fremkommer av SMS og på vannmålerkortet. Det er viktig at vi mottar vannmåleravlesning innen fristen.

Mer informasjon om vannmåleravlesning finner du her