Et nytt tilbud for kreftpasienter

Sist oppdatert: 17. november 2023

Kreftpasienter i Bamble får nå et tilbud om kartlegging av individuelle behov for tjenester og oppfølging utover selve kreftbehandlingen.

BLIR FULGT OPP EKSTRA: Kreftpasienter får nå et enda bedre oppfølgingstilbud tilpasset individuelle behov. (Foto: Hanne Hornsletten Broden)

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Kommunens kreftkoordinator Elin Bredsand har som en del av en arbeidsgruppe ved sykehuset Telemark arbeidet over tid for nå å kunne tilby pakkeforløp hjem for kreftpasienter.

Hvis du får en kreftdiagnose, blir du inkludert i det som heter Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft.

Pakkeforløpet består av et tilbud om samtaler for å finne dine behov for tjenester og oppfølging utover selve kreftbehandlingen. Det er din livssituasjon og hva som er viktig for deg, som står i fokus.

Du tilbys en samtale på sykehuset, samt to oppfølgingssamtaler i kommunen. 

Les mer om tilbudet på Helsedirektoratet.

Kreftomsorg

Hvis du har eller har vært gjennom kreft, eller er pårørende til noen som har det, er det viktig å vite at kommunen kan tilby deg ulike former for hjelp og oppfølging.

Les mer om hva kommunen kan tilby.