Psykisk helse- og avhengighetsteam

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Falkåsveien 8, 3960 Stathelle

Postadresse:
Bamble kommune, Psykisk helse- og avhengighetsteam,
PB 80, 3993 Langesund

Tlf: 48 16 50 77

Epost: psykisk.helseteam@bamble.kommune.no

Åpningstider:
Mandag - fredag 08.00 - 15.30

Leder: Kristin Thomassen


Psykisk helse- og avhengighetsteam

Psykisk helse- og avhengighetsteam er et gratis helsetilbud for voksne i Bamble kommune. Du trenger ikke henvisning, men kan selv søke om tjeneste på kommunens søknadsskjema eller ta kontakt på vår vakttelefon.

Det er mange veier til å få det bedre i livet når man har det vanskelig.

Kanskje noen av våre tilbud kan passe for deg, om du har utfordringer med psykisk lidelse og/eller avhengighet, eller er pårørende til en som har utfordringer.

Vi kan gi deg støtte til å gjøre de endringene du ønsker i ditt liv for at du skal få det bedre, samt bidra til å finne ulike aktiviteter og grupper som du kan være med på. Hvis du er usikker på hva som vil være riktig for deg, kan du ringe og snakke med en av våre ansatte som hjelper deg på riktig vei.

Hjelp med avhengighetsproblematikk er en av våre viktige oppgaver. Det er ulike måter å få hjelp til dette. Våre ruskonsulenter finner ut sammen med den enkelte hva som er riktig behandling/oppfølging. De har oversikt over behandlingsteder og kan hjelpe deg med en henvisning.

Avdelingen har også oppfølging av Ruskontrakter. Ruskontrakt kan gis til ungdom som tas av politiet for første gangs narkotikabruk. Kontrakten bygger på en påtaleunnlatelse på vilkår av at ungdommen ikke begår nye straffbare forhold i 2 år og er rusfri i en gitt avtalt periode, som inkluderer urinprøver, samt samtale/veiledning for ungdom

Psykisk helse- og avhengighetsteam har bred kompetanse, enten utfordringene dreier seg om relasjoner/familie, forskjellige psykiske problemer, alkohol/rus eller annen avhengighet.

Psykisk helse for barn og unge

Barn, unge og deres familier som trenger støtte når utfordringene gjør hverdagen vanskelig å håndtere, kan ta kontakt med:

Helsesøstertjenesten

Familie og barnevern

Psykolog

Kommunepsykologen holder til på Bamble helsehus. Kommunepsykologens oppgaver er knyttet til arbeid på systemnivå, samt noe psykologisk behandling. Arbeidet på systemnivå er for tiden hovedsakelig knyttet til kvalitetsarbeid i tjenestene rettet mot familier, barn og unge. Psykologens målgruppe for psykologisk behandling er folk som venter barn eller som nettopp har blitt foreldre. Psykologen jobber både individualterapeutisk med foreldre og med foreldreveiledning (alene eller med partner).

Besøksadresse: Sykehjemsveien 1

Telefon: 35 96 55 00

Epost: postmottak@bamble.kommune.no

Sist oppdatert: 13. september 2023