PROSJEKTET

Bamble kommune skal bygge ny ungdomsskole med basishall, idrettshall og svømmehall på Grasmyr. Området skal også utvikles som et Campusområde med grøntområder, ulike aktiviteter og som et utgangspunkt for idrett, tur og rekreasjon.

Bamble kommune skal bygge ny ungdomsskole med basishall, idrettshall og svømmehall på Grasmyr. Videre skal det legges til rette for gode lokaler til kulturskole og andre kulturaktiviteter, samt mulighet for sambruk av disse lokalene med Bamble videregående skole. 

 Skoleanlegget skal i første rekke tilrettelegges for skoleformål, men i tillegg skal anlegget brukes av andre i nærmiljøet utenom skoletiden. Ikke minst skal basishallen, idrettshallen og svømmehallen kunne benyttes utenom skoletid. Det skal legges til rette for god kommunikasjon og samarbeid mellom aktører i skolen, og mellom skolen og eksterne aktører.

Eksisterende Grasmyr ungdomsskole blir rehabilitert og pusset opp og vil tas i bruk av voksenopplæringen og flyktningetjenesten (VIVA) samt Frisk Bris og Talenthuset.

Skolen skal ha en normal kapasitet for 540 elever på 8.–10. trinn, men skal i perioder kunne skaleres opp til 600 elever. Basishallen skal dimensjoneres til å kunne gi et tilstrekkelig kroppsøvingstilbud sammen med den nye idrettshallen som erstatter Grasmyrhallen. Det skal også bygges svømmehall med lengde på 25 meter. Bredde, dybde og andre funksjonsbeskrivelser på bassenget skal primært skaleres i forhold til skolens behov for svømmeopplæring – sekundært for idrett og folkehelse. 

Den nye ungdomsskolen i Bamble blir felles for alle ungdommer i kommunen. Det betyr at den ikke bare skal fylle skolefunksjoner, men blir en viktig arena for identitetsbygging, sosiale relasjoner og kulturell eller fysisk aktivitet. Skolen sammen med basishall, idrettshall, svømmehall og uteområde skal derfor legge til rette for et mangfold av aktiviteter slik at hver enkelt ungdomsskoleelev skal oppleve tilhørighet, mestring og autonomi. Når skoledagen er over skal det være naturlig å bli værende på skolen for å gjøre lekser, delta i idretts- og kulturaktiviteter eller bare møte venner i en uformell og avslappende atmosfære. Kommunen har et bredt spekter av lokale ressurser innen musikk, kultur, idrett, ungdomsarbeid og klubbmiljø. Dette er drevet fram av ildsjeler og drivkrefter som ønsker å bygge gode stillaser rundt kommunens barn og unge. Prosjektet har en visjon om at den nye skolen skal være et levende samlingssted der man kan dras inn i organiserte og uorganiserte fellesskap. 

 

Plan underetasje

Plan1.etasje

Plan 2.etasje

Plan 3.etasje skolebygg

Plan 4.etasje skolebygg

Bamble USK landskapsplan

Bamble USK aktivitetspark