Her finner du dokumenter som hører til hele saksgangen i arbeidet med ny ungdomsskolestruktur. Vi har tatt med dokumenter fra forhåndsstudien "Yggdrasil", fra forprosjektet vedtatt i juni 2016 om ny ungdomsskolestruktur og dokumenter fra tiden etter vedtaket om én felles ungdomsskole på Grasmyr ble fattet.

Areal og funksjonsbeskrivelse

Areal og funksjonsbeskrivelse fra WSP

Sak 27/19 i Kommunestyret

Vedtak KST, Framtidas ungdomsskole med tilhørende idrettshaller og svømmeanlegg . Forprosjekt

Beskrivelse av forprosjekt

Investeringsbudsjett - Bamble ungdomsskole

Sak 38/18 i Kommunestyret

Etterbruk av lokaler til Grasmyr ungdomsskole

Sak 105/17  i Kommunestyret

Framtidens ungdomsskole med tilhørende idretts- og svømmehall , samt lokaler til voksenopplæring

Forprosjekt

Dokumenter her 

(Sak 120/15)

Forstudie

Tilleggsutredning fra Norconsult    

Rapport

Utredning av ungdomsskolestruktur i Bamble kommune 2015 - fra KS Konsulent  

Rapport 

Høringsbrev

"Yggdrasil"

Mulighetsstudie for utvikling av Grasmyr som skolesenter 

Rapport