FRAMDRIFTSPLAN

  

Aktivitet skolebygget                                                                               

Tidspunkt ferdig
Grunnarbeider 22.11.19
Råbygg 04.05.20
Tett bygg 29.06.20
Innvendig arbeider 22.02.21
Mekanisk ferdigdato 22.02.21
Oppstart teknisk anlegg 25.05.21
Overlevering 01.06.21
Oppstart prøvedrift 01.06.21
Klar til bruk Skolestart høst 2021

 

Aktivitet Idrettsbygg                                                                             

Tidspunkt ferdig
Grunnarbeider 22.11.19
Råbygg 04.05.20
Tett bygg 29.06.20
Innvendig arbeider 22.02.21
Mekanisk ferdigdato 22.02.21
Oppstart teknisk anlegg 25.05.21
Overlevering 01.06.21
Oppstart prøvedrift 01.06.21
Klar til bruk Skolestart høst 2021