Omsorgsboliger - Bofellesskap

Søk på omsorgsboliger

Tjenestekontoret kan kontaktes for råd og veiledning i åpningstiden, mandag - fredag 08.00-15.00.

Alle søknader blir registrert og godkjente søknader blir vurdert av kommunen ved ledighet. Ledig bolig blir tildelt den/de av søkerne som ansees å ha størst behov på aktuelt tidspunktet.

Søknadsskjema           

Priser   

Omsorgsbolig for personer med behov for heldøgnsomsorg

Dette er omsorgsboliger / bofellesskap med heldøgns bemanning. Den som søker må ha behov for hjelp/tilsyn gjennom døgnet. Det betales husleie til kommunen. Det er ulikt på de forskjellige boligene hva som betales i tillegg av strøm, oppvarming og kabel-TV på husleia. På Stathelle bokollektiv SBO, Krogshavn omsorgssenter og Vest-Bamble aldershjem VBA betales det månedlig husholdningspenger som dekker mat, vanlige husholdningsartikler osv.


Se våre omsorgsboliger for personer med behov for heldøgnsomsorg

Omsorgsboliger

Dette er fysisk tilrettelagte boliger. Den enkelte beboer søker hjelp etter behov fra den ordinære hjemmetjenesten. Det betales husleie til kommunen. Det er ulikt på de forskjellige boligene hva som betales i tillegg av strøm, oppvarming og kabel-TV på husleia.

 

Se våre omsorgsboliger:

Eldre trygdeboliger

Bamble kommune har eldre trygdeboliger med ulik standard og husleie. For nærmere informasjon ta kontakt med servicetorget i kommunen 35 96 50 00. Det betales husleie til kommunen. Det er ulikt på de forskjellige boligene hva som betales i tillegg av strøm, oppvarming og kabel-TV på husleia.

Sist oppdatert: 31. oktober 2023