Folkehelse

Folkehelse

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.

Folkehelsearbeid

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.  

Bamble kommune sitt folkehelsearbeid er forankret i: Lov om folkehelse (2012)

Kommunen er der forpliktet å drive et kunnskapsbasert folkehelsearbeid innen de tjenesteområdene kommunen har ansvaret for. Dette spenner fra barselomsorg til reint drikkevann, gang og sykkelstier.

Kontaktperson

Folkehelsekoordinator Mette Savio Halvorsen - tlf: 913 65 035 

Folkehelse

Organisering

Ved siden av alt frivillig arbeid i kommunen, drives folkehelsearbeid  ute i virksomhetene gjennom den daglige driften. Det er opprettet en stilling som folkehelsekoordinator i kommunen. Koordinatoren har ansvar for å følge opp tiltak, motivere og sette i gang tiltak og delta i utarbeidelse av planarbeid. Det er opprettet et folkehelseråd som består av representanter fra de ulike enhetene, frivillig sektor, en politisk representant, en representant fra hvert av kommunens råd og kommunelegen.

Kommunestyret vedtok i januar 2014: Handlingsplan for folkehelse del 1 strategier og tiltak. Den inneholder 5 strategier og tilhørende tiltak for kommunens folkehelsearbeid

Strategier

 • Bamble kommune skal utvikle helsefremmende barnehager, skoler, fritidstilbud, og lokalmiljø. Vi skal motvirke sosiale helseforskjeller. Vi skal i samarbeid med frivillig sektor stimulere til fysisk aktivitet, trivsel og gode levevaner.
 • Se alle barn, unge og familier som trenger hjelp- gi rask og god bistand.
 • Forebygge at ungdom faller ut av utdanningsløp og gi rask oppfølging av de som faller ut av utdanning og arbeid.
 • Rask og helhetlig oppfølging av mennesker med psykiske lidelser, rusproblemer og sammensatte lidelser.
 • Forebygge ensomhet og funksjonssvikt hos eldre mennesker.

Folkehelse - Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2019 (PDF)

Frisklivssentral

Det er i Bamble kommune opprettet en frisklivssentral som har ulike tilbud til kommunens befolkning. Oversikt over aktuelt program finner du her:

Frisklivssentral- livstilsendringskurs

Frisk Bris

Frisk bris er kommunens mestrings og rehabiliteringssenter. Hva som tilbys der kan du lese mer om her:

Frisk Bris

Fysisk aktivitet

Hver bevegelse teller!

Barn og unge anbefales minimum 60 minutter moderat intensitet med fysisk aktivitet daglig, voksne anbefales minst 30 minutter per dag i gjennomsnitt.

Har du tenkt på at du kan få mere aktivitet ved å endre litt på dine daglige gjøremål? Eksempler:

 • gå/sykle til butikken istedenfor å kjøre bil
 • bruk trapper og ikke heis
 • spill ball med barn/barnebarn
 • ta noen møter gående
 • sett deg på sykkelen og besøk en venn
 • gå ut og plukk bær/sopp
 • stå/gå og ikke sitt for mye
 • skaff deg en hund
 • jobb mer i hagen
 • finn en turvenn

Her er noen forslag over aktiviteter du kan delta på uansett fysisk form:

Friskvern i Skjærgårdshallen vinter/vår 2021

Den norske turistforening    -     Bamble  turlag - kyststien

Lag- og foreningsregister

Nyttige linker

Helsedirektoratet

Kostholdsråd fra Helsedirektoratet

Sist oppdatert: 13. januar 2021