Folkehelsekoordinator

Folkehelse og folkehelsearbeid

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.  

Bamble kommune sitt folkehelsearbeid er forankret i: Lov om folkehelse

Kommunen er der forpliktet å drive et kunnskapsbasert folkehelsearbeid innen de tjenesteområdene kommunen har ansvaret for. Dette spenner fra barselomsorg og rent drikkevann, til gang og sykkelstier.

Folkehelsekoordinator i Bamble er Mette Savio Halvorsen - tlf: 913 65 035 

Folkehelse

 

Frisklivssentral

Det er i Bamble kommune opprettet en frisklivssentral som har ulike tilbud til kommunens befolkning. Oversikt over aktuelt program finner du her:

Frisklivssentral- livstilsendringskurs

Fysisk aktivitet

Hver bevegelse teller!

Barn og unge anbefales minimum 60 minutter moderat intensitet med fysisk aktivitet daglig, voksne anbefales minst 30 minutter per dag i gjennomsnitt.

Har du tenkt på at du kan få mere aktivitet ved å endre litt på dine daglige gjøremål? Eksempler:

 • gå/sykle til butikken istedenfor å kjøre bil
 • bruk trapper og ikke heis
 • spill ball med barn/barnebarn
 • ta noen møter gående
 • sett deg på sykkelen og besøk en venn
 • gå ut og plukk bær/sopp
 • stå/gå og ikke sitt for mye
 • skaff deg en hund
 • jobb mer i hagen
 • finn en turvenn

Gratis utlån av turutstyr

Lag- og foreningsregister

Friskvern

Sjekk ut programmet med oversikt over alle aktuelle turer og aktiviteter

Friskvern - Aktiviteter vinter-sommer 2024

Seniorliv

Seniorliv er et forebyggende og helsefremmende tilbud i Bamble kommune. Vi ønsker å inspirerere til et aktivt liv og bidra til at du har god helse og en bra hverdag. 

Les mer om Seniorliv

Strategier

 • Bamble kommune skal utvikle helsefremmende barnehager, skoler, fritidstilbud, og lokalmiljø. Vi skal motvirke sosiale helseforskjeller. Vi skal i samarbeid med frivillig sektor stimulere til fysisk aktivitet, trivsel og gode levevaner.
 • Se alle barn, unge og familier som trenger hjelp- gi rask og god bistand.
 • Forebygge at ungdom faller ut av utdanningsløp og gi rask oppfølging av de som faller ut av utdanning og arbeid.
 • Rask og helhetlig oppfølging av mennesker med psykiske lidelser, rusproblemer og sammensatte lidelser.
 • Forebygge ensomhet og funksjonssvikt hos eldre mennesker.

Folkehelse - Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2022

Sist oppdatert: 19. januar 2024