Bamble helsestasjon

Tjenesten har et friskfokus og skal vektlegge ressurser som fremmer helse og positiv utvikling hos barn, unge og familier. 

Kontaktinformasjon

Åpningstid: kl 8.30 - 15

Besøksadresse: Tønderveien 9, 3961 Stathelle

Postadresse: Bamble kommune, Bamble helsestasjon, Postboks 80, 3993 Langesund

Telefon: 35 96 51 65  

Avdelingsleder: Anja Sævik Hallaråker 

E-post: postmottak@bamble.kommune.no

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjon skal være et møtested for foreldre og barn. Her kan du dele erfaringer med andre, og snakke med fagfolk om ting du er opptatt av for eks, barns helse, familiesituasjonen, barneoppdragelse, kosthold, søvn, utvikling, trivsel o.sv.

TILBUD

 • Hjembesøk etter fødsel
 • Veiledning og rådgivning til foreldre
 • Helseundersøkelser med lege og/eller helsesykepleier
 • Barselgrupper
 • Vaksinasjon
 • Foreldrekurs - Trygghetssirkelen

Jordmortjenesten

Gravide anbefales å gå til kontroll både hos lege og jordmor. Dette er et tilbud som vil sikre deg best mulig oppfølging og omsorg.

Jordmor i Bamble kommune er:

Kari Ask - Tlf 90508307 / 35965165

Anne Flåterud 90534389 / 35965165

Tilbud fra jordmor

 • Prevensjonsveiledning
 • Graviditetstest
 • Svangerskapskontroll
 • Prevensjonsveiledning/resept, P-stav
 • Hjembesøk etter fødsel
 • Etterkontroll
 • Råd og veiledning

På det nye nettstedet til  Helsedirektoratet   finner gravide og helsepersonell kvalitetssikrede råd som de kan stole på.  

Les mer om andre tjenester

Vaksinasjonskontoret

Kontoret for smittevern og reisevaksiner holder til på Bamble helsestasjon på Knutepunktet. Vi tilbyr :

 • Vaksinasjon og veiledning ved utenlandsreiser
 • Tuberkulosetest
 • Vaksinasjon av smitteutsatte grupper
 • Påfylling av anbefalte vaksiner som polio, difteri og stivkrampe
 • Influensa og pneumokokkvaksine
 • Vaksine mot flåttbåren virussykdom

Les mer om vaksinasjoner:     Flått og flåttvaksine     Reisevaksiner

Influensavaksine

Ved behov for influensavaksinering ta kontakt med vaksinasjonskontoret for timebestilling.

Åpningstider og kontaktinformasjon

Besøksadresse: Tønderveien 9, 3961 Stathelle

Vaksinasjon hver torsdag kl 8.30-14.30

Telefontid/ timebestilling: Tirsdag fra kl. 10.00 – 11.00 og torsdag fra kl.10.00 – 11.00

HUSK TIMEBESTILLING FOR ALLE AVTALER. Tlf: 35 96 50 50

Vi tar imot timebestilling på mail, men kan ikke gi råd om vaksinasjon pr mail. Mail besvares onsdag og torsdag. vaksinasjonskontoret@bamble.kommune.no

Skal du ut på en reise, anbefaler vi at du bestiller time i god tid, helst 2-3 mnd før avreise.

Prisliste vaksine

Helsetjeneste for flyktninger og asylsøkere

Helsetjenesten er en koordinerende, veiledende og rådgivende tjeneste for nyankomne flyktninger som bosettes i Bamble. Bamble kommune mottar 35 flyktninger pluss familiegjenforente årlig.

Formålet med tjenesten er å hjelpe brukerne slik at nødvendig helsehjelp gis, og at de blir selvhjulpne i forhold til å skaffe seg nødvendig og riktig helsehjelp.

Tjenesten omfatter

 • Kartleggingssamtale med helsesøster.
 • Helseundersøkelse hos lege.     
 • Tuberkulosekontroll (obligatorisk)
 • Hjelp til å få fastlege og tannbehandling.
 • Vaksinasjon
 • Syn og hørseltester
 • Informasjon, råd og veiledning i helsespørsmål.
 • Helserettet undervisning for deltagere på Voksenopplæringa.
 • Tett samarbeid med Flyktningetjenesten og fastlegene.

Tjensten er basert på: Helse og omsorgsloven. Helsedirektoratets veileder for tjenesten. Smittevernloven.

Kontaktperson er sykepleier Taran Tysted - Tlf 97058581/35965165

 

Skolehelsetjenesten

Oppgaver for skolehelsetjenesten er å:

 • arbeide for et godt miljø for alle elever
 • legge tilrette for barn med spesielle behov
 • gi helseopplysning
 • tilby helseundersøkelser
 • gi råd og veiledning til foreldre
 • arbeide tverrfaglig til det beste for barn og familier

Alle skoler i Bamble har en egen helsesykepleier. Det varierer hvilke dager de er tilgjengelige.

Ta gjerne kontakt:

 • Stathelle barneskole: 35 96 74  50, 48 16 49 74
 • Rugtvedt skole: 35 96 57 50, 48 16 49 89
 • Rønholt skole: 48 16 50 96
 • Herre skole: 97 99 28 91
 • Langesund barneskole: 35 97 76 80, 97 99 28 91
 • Bamble ungdomsskole: 48 16 49 62, 95 12 65 72

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Her treffer du oss:
2. etasje på Bamble ungdomsskole

Åpent:
Tirsdag kl. 14.00 - 17.00 (lege,helsesykepleier, terapeut psykisk helse)
Torsdag kl. 14.30 - 16.30 (jordmor, helsesykepleier, fysioterapeut)

Telefonnummer: 47 67 47 31

Postadresse:
Bamble kommune, Bamble helsestasjon, Postboks 80, 3993 Langesund

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram: 
Helsestasjon for ungdom - Bamble / hfu_bamble

Helestasjon for ungdom 

 • Et lavterskel, drop-in-tilbud for deg mellom 13 og 23 år
 • Vi har ingen timebestilling og våre tjenester er gratis
 • Vi har taushetsplikt!
 • På HFU treffer du lege, jordmor, fysioterapeut og helsesykepleier
 • Her kan du få samtale, råd og veiledning om fysisk helse, psykisk helse og seksuell helse. Vi gir prevensjonsveiledning, resept på prevensjon og tilbud om innsettelse av p-stav og spiral. Helsestasjon for voksne

Besøksadresse: Bamble Helsehus, Sykehjemsveien 1, 3960 Stathelle

Postadresse: Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund

Telefon: 35 96 54 62 - Mobil: 481 65 079

Åpningstid
Torsdag kl. 08.00 - 15.30

Les mer om Helsestasjon for voksne

Sist oppdatert: 06. februar 2023
Helsestasjoner