Helsestasjon

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjon skal være et møtested for foreldre og barn. Her kan du dele erfaringer med andre, og snakke med fagfolk om ting du er opptatt av for eks, barns helse, familiesituasjonen, barneoppdragelse, kosthold, søvn, utvikling, trivsel o.sv.

TILBUD

 • Hjembesøk etter fødsel
 • Veiledning og rådgivning til foreldre
 • Helseundersøkelser med lege og/eller helsesykepleier
 • Barselgrupper
 • Vaksinasjon
 • Foreldrekurs - Trygghetssirkelen

Kontakt oss

Bamble helsestasjon, rådhuset, daglig kl 8.30- 15.00.

Tlf. 35 96 51 65

Besøksadresse: Kirkeveien 12, 3970 Langesund

E-post: postmottak@bamble.kommune.no

Postadresse: Bamble kommune, Bamble helsestasjon, Postboks 80, 3993 Langesund

Brosjyre om helsestasjonen

Helsestasjon for ungdom (HFU)

 

 • Et lavterskel, drop-in-tilbud for deg mellom 13 og 23 år
 • Vi har ingen timebestilling og våre tjenester er gratis
 • Vi har taushetsplikt!
 • På HFU treffer du lege, jordmor, fysioterapeut og helsesykepleier
 • Her kan du få samtale, råd og veiledning om fysisk helse, psykisk helse og seksuell helse. Vi gir prevensjonsveiledning, resept på prevensjon og tilbud om innsettelse av p-stav og spiral. 

Her treffer du oss:
2. etasje på Bamble ungdomsskole

Åpent:
Tirsdag kl. 14.00 - 17.00 (lege, fysioterapeut, helsesykepleier)
Torsdag kl. 14.30 - 16.30 (jordmor, helsesykepleier, terapeut psykisk helse)

Telefonnummer: 47 67 47 31

Postadresse:
Bamble kommune, Bamble helsestasjon, Postboks 80, 3993 Langesund

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram: 
Helsestasjon for ungdom - Bamble / hfu_bamble

Helsestasjon for voksne

Tilbudet består av

 • Seniorseminar
 • Forebyggende og helsefremmende samtale ved hjemmebesøk eller på helsestasjonen.
 • Råd og veiledning rundt livskvalitet og helse
 • Diabetes sykepleier, geriatrisk/KOLS sykepleier, ergoterapeut, spesialist i geriatrisk fysioterapi
 • Fysioterapeut er tilgjengelig uten timeavtale torsdager i tidsrommet 13.30 - 15.30
 • Formidling av enkle hjelpemidler
 • Avklaring av hjelpebehov
 • Informasjon om aktivitet og enkle øvelser

Besøksadresse: Bamble Helsehus, Sykehjemsveien 1, 3960 Stathelle Postadresse: Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund Telefon: 35 96 54 62 - Mobil: 481 65 079

Åpningstid
Torsdag kl. 08.00 - 15.30

Seniorseminar og forebyggende helsesamtale
Helsestasjonen tilbyr seniorseminar eller forebyggende helsesamtale til alle som fyller 77 år. Møtene omhandler det som har betydning for hverdagsliv og helse. Vi snakker om gleder og utfordringer du opplever. Vi gir informasjon om tilbudene i Bamble kommune, og leverer ut en mappe med nyttig informasjon. Tilbudene er gratis, frivillig og underlagt taushetsplikten.

P.S. Laboratorieprøver og enkelte tester krever egenandel.

Informasjonsbrosjyre

Helsetjeneste for flyktninger og asylsøkere

Helsetjenesten er en koordinerende, veiledende og rådgivende tjeneste for nyankomne flyktninger som bosettes i Bamble. Bamble kommune mottar 35 flyktninger pluss familiegjenforente årlig.

Formålet med tjenesten er å hjelpe brukerne slik at nødvendig helsehjelp gis, og at de blir selvhjulpne i forhold til å skaffe seg nødvendig og riktig helsehjelp.

Tjenesten omfatter

 • Kartleggingssamtale med helsesøster.
 • Helseundersøkelse hos lege.     
 • Tuberkulosekontroll (obligatorisk)
 • Hjelp til å få fastlege og tannbehandling.
 • Vaksinasjon
 • Syn og hørseltester
 • Informasjon, råd og veiledning i helsespørsmål.
 • Helserettet undervisning for deltagere på Voksenopplæringa.
 • Tett samarbeid med Flyktningetjenesten og fastlegene.

Tjensten er basert på: Helse og omsorgsloven. Helsedirektoratets veileder for tjenesten. Smittevernloven.

Kontaktperson er helsesøster Grete Vardheim, rådhuset.

Bamble helsestasjon mandag til torsdag kl 8.30- 15.00 Telefon 35 96 51 47 og 97 05 85 81

Postadresse: Bamble kommune, Bamble helsestasjon,  Postboks 80, 3993 Langesund

Jordmortjenesten

Gravide anbefales å gå til kontroll både hos lege og jordmor. Dette er et tilbud som vil sikre deg best mulig oppfølging og omsorg.

Jordmor I bamble kommune er:

Kari Ask og Trude Tennefoss Fostervold 

Tlf. 35 96 51 65 eller 35 96 51 64.

Tilbud fra jordmor

 • Prevensjonsveiledning
 • Graviditetstest
 • Svangerskapskontroll
 • Prevensjonsveiledning/resept, P-stav
 • Hjembesøk etter fødsel
 • Etterkontroll
 • Råd og veiledning

På det nye nettstedet til  Helsedirektoratet   finner gravide og helsepersonell kvalitetssikrede råd som de kan stole på.  

Mer om tjenester

Skolehelsetjenesten

OPPGAVER FOR SKOLEHELSETJENESTEN ER Å:

 • arbeide for et godt miljø for alle elever
 • legge tilrette for barn med spesielle behov
 • gi helseopplysning
 • tilby helseundersøkelser
 • gi råd og veiledning til foreldre
 • arbeide tverrfaglig til det beste for barn og familier

Alle skoler i Bamble har en egen helsesykepleier. Det varierer hvilke dager de er tilgjengelige.

Helsestasjon for ungdom

Ta gjerne kontakt:
 • Stathelle barneskole: 35 96 74  50
 • Rugtvedt skole: 35 96 57 50
 • Rønholt skole: 35 96 57 80
 • Herre skole: 35 96 56 80
 • Langesund barneskole: 35 97 76 80
 • Bamble ungdomsskole: 47 65 78 51
Sist oppdatert: 04. august 2021
Helsestasjoner