Bamble helsestasjon

Tjenesten har et friskfokus og skal vektlegge ressurser som fremmer helse og positiv utvikling hos barn, unge og familier. 

Kontaktinformasjon

Åpningstid: kl 8.30 - 15.00
Besøksadresse: Tønderveien 9, 3961 Stathelle
Postadresse: Bamble kommune, Bamble helsestasjon, Postboks 80, 3993 Langesund
Telefon: 35 96 51 65  
Avdelingsleder: Anja Sævik Hallaråker 
E-post: postmottak@bamble.kommune.no

Helsestasjon for barn 0-5 år

På helsestasjonen ønsker vi et godt samarbeid med foreldre for å fremme helse, trivsel og god utvikling hos barnet.
Aktuelle tema kan være familieliv, samspill, søvn, kosthold, vekst og kommunikasjon.
MEN… det viktigste er hva dere ønsker å samtale om.

Dere vil få tilbud om vaksiner når barnet ditt er 6 uker - 3 – 5 – 12 og 15 måneder. Se fhi.no/barnevaksinasjonsprogrammet.

TILBUD

 • Hjembesøk etter fødsel
 • Veiledning og rådgivning til foreldre
 • Helseundersøkelser med lege og/eller helsesykepleier
 • Barselgrupper
 • Vaksinasjon
 • Foreldrekurs - Trygghetssirkelen

Velkommen til helsestasjonen - brosjyre

Jordmortjenesten

Gravide anbefales å gå til kontroll både hos lege og jordmor. Dette er et tilbud som vil sikre deg best mulig oppfølging og omsorg.

Jordmor i Bamble kommune er:

Kari Ask - Tlf 90508307 / 35965165

Anne Flåterud 90534389 / 35965165

Tilbud fra jordmor

 • Prevensjonsveiledning
 • Graviditetstest
 • Svangerskapskontroll
 • Prevensjonsveiledning/resept, P-stav
 • Hjembesøk etter fødsel
 • Etterkontroll
 • Råd og veiledning

På det nye nettstedet til  Helsedirektoratet   finner gravide og helsepersonell kvalitetssikrede råd som de kan stole på.  

Vaksinasjonskontoret

Kontoret for smittevern og reisevaksiner holder til på Bamble helsestasjon på Knutepunktet. Vi tilbyr :

Ved behov for influensa eller koronavaksine, må du kontakte vaksinasjonskontoret. Koronavaksine er gratis, influensavaksine - se prisliste under.

Åpningstider og kontaktinformasjon

Besøksadresse: Tønderveien 9, 3961 Stathelle

Vaksinasjon hver torsdag kl 8.30-14.30

NB! Vaksinekontoret og telefonen er stengt i ukene 27-31 grunnet ferieavvikling.

Timebestilling for alle avtaler: Tirsdag og torsdag, kl. 10.00–11.00
Telefonnummer: 35 96 50 50

Du kan også bestille time på e-post vaksinasjonskontoret@bamble.kommune.no
E-posten besvares onsdag og torsdag.

Prisliste vaksine 2024

Helsetjeneste for flyktninger og asylsøkere

Helsetjenesten er en koordinerende, veiledende og rådgivende tjeneste for nyankomne flyktninger som bosettes i Bamble. Bamble kommune mottar 35 flyktninger pluss familiegjenforente årlig.

Formålet med tjenesten er å hjelpe brukerne slik at nødvendig helsehjelp gis, og at de blir selvhjulpne i forhold til å skaffe seg nødvendig og riktig helsehjelp.

Tjenesten omfatter

 • Kartleggingssamtale med helsesøster.
 • Helseundersøkelse hos lege.     
 • Tuberkulosekontroll (obligatorisk)
 • Hjelp til å få fastlege og tannbehandling.
 • Vaksinasjon
 • Syn og hørseltester
 • Informasjon, råd og veiledning i helsespørsmål.
 • Helserettet undervisning for deltagere på Voksenopplæringa.
 • Tett samarbeid med Flyktningetjenesten og fastlegene.

Tjensten er basert på: Helse og omsorgsloven. Helsedirektoratets veileder for tjenesten. Smittevernloven.

Kontaktperson er sykepleier Taran Tysted - Tlf 97058581/35965165

 

Skolehelsetjenesten

Hvem er vi og hva gjør vi?
Skolehelsetjenesten er et gratis og frivillig tilbud til alle elevene på skolen.  Dette gjelder også elever som har grunnskoleopplæring i hjemmet.  Hver skole har sin helsesykepleier som er til stede på faste dager. Helsesykepleier er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid. Fysioterapeut og lege er også tilknyttet skolehelsetjenesten.

Målet for skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og å forebygge sykdom og skade. Tjenesten arbeider aktivt sammen med skolen om å gi god helseinformasjon, og om å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene. Elevene følges opp etter et fast program anbefalt av Helsedirektoratet, hvor vaksinering, helseundersøkelser, undervisning og veiledning, både individuelt og i grupper, inngår. Alle elever får tilbud om vaksinasjon ut i fra nasjonale retningslinjer.

Tjenesten har et friskfokus der vi ser like mye etter sterke sider hos eleven som etter risikofaktorer, problemer og sykdom.  Der barn, ungdom og familier strever er vi tilgjengelig for veiledning og oppfølging. Der det er aktuelt samarbeider vi blant annet med skole, psykisk helse, PPT, BUP, fastlege.

Ved behov for behandling av akutt sykdom eller skade, ta kontakt med fastlege eller legevakt.

De som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt, jfr Helsepersonelloven.

 

Slik kan du kontakte helsesykepleier på de ulike skolene:

Kontakt pr telefon eller sms:

 •  Stathelle barneskole: 48 16 49 74
 •  Rugtvedt skole: 48 16 49 89
 •  Rønholt skole: 48 16 50 96
 •  Herre skole: 97 99 28 91
 •  Langesund barneskole: 97 99 28 91,  95 12 65 72
 •  Bamble ungdomsskole: 48 16 49 62, 95 12 65 72
 •  Bamble helsestasjon, ekspedisjon: 35 96 51 65,  betjent  mandag til fredag, fra kl 08-15

Kontakt digitalt via Helsenorge:

Foresatte til elever under 16 år og elever fra 16 år og oppover kan bruke helsenorge.no for å kontakte skolehelsetjenesten.

Slik gjør du:

 • Logg deg inn på helsenorge.no
 • Hvis foresatt: Velg barnet det gjelder
 • Klikk på helsekontakter
 • Under helsekontakter finner du skolehelsetjenesten
 • Skriv en melding for å komme i kontakt med skolehelsetjenesten

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Her treffer du oss:
2. etasje på Bamble ungdomsskole

Åpent:
Tirsdag kl. 14.00 - 17.00 (lege,helsesykepleier, samtaleterapeut)
Torsdag kl. 14.30 - 16.30 (jordmor, helsesykepleier, fysioterapeut)

Telefonnummer: 47 67 47 31 (besvares i åpningstiden)

Postadresse:
Bamble kommune, Bamble helsestasjon, Postboks 80, 3993 Langesund

Helsenorge: Ungdom fra 16 år og oppover kan bruke Helsenorge.no for å kontakte oss på HFU.
Slik gjør du: Helsenorge og ungdom over 16 år

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram: 
Helsestasjon for ungdom - Bamble / hfu_bamble

Helestasjon for ungdom 

 • Et lavterskel, drop-in-tilbud for deg mellom 13 og 23 år
 • Vi har ingen timebestilling og våre tjenester er gratis
 • Vi har taushetsplikt!
 • På HFU treffer du lege, jordmor, fysioterapeut, samtaleterapeut og helsesykepleier
 • Her kan du få samtale, råd og veiledning om fysisk helse, psykisk helse og seksuell helse. Vi gir prevensjonsveiledning, resept på prevensjon og tilbud om innsettelse av p-stav og spiral. Sist oppdatert: 21. september 2023
Helsestasjoner