Fysio- og ergoterapi

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Sykehjemsveien 1, 3970 Langesund

Postadresse: Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund
Telefon: 35 96 50 00 (hverdager fra kl. 08.00 - 15.00)

Avdelingsleder: Hamed Alimouradi
Telefon: 90 66 38 96
Epost: postmottak@bamble.kommune.no

Ergoterapi

Ergoterapeuten arbeider med mennesker som har, eller står i fare for å få, vansker med dagliglivets aktiviteter.

Henvisningskjema – fysio- og ergoterapi for voksne

Henvisningskjema – fysio- og ergoterapi for barn

Ergoterapeuter kan blant annet bidra med

 • Funksjonstrening
 • Tilrettelegging i bolig, skole og barnehage
 • Kompensering for tapt funksjon ved for eksempel formidling og oppfølging av tekniske hjelpemidler
 • Veiledning, informasjon og undervisning
 • Forebyggende tiltak som f.eks. universell utforming

Syn og hørselskontakt

Praktiske opplysninger

Pris

Tjenesten er gratis

Fysioterapi

Fysioterapeuten kan hjelpe deg med opptrening etter sykdom eller skade. Fysioterapi omfatter også helsefremmende arbeid med fokus på tilrettelegging for fysisk aktivitet.

Henvisningskjema – fysio- og ergoterapi for voksne

Henvisningskjema – fysio- og ergoterapi for barn

Fysioterapeuten kan blant annet bidra med

 • Undersøkelser, funksjonsutredninger, motorisk vurdering
 • Behandling/trening
 • Gruppetrening
 • Veiledning, opplæring og undervisning

Praktiske opplysninger

Privatpraktiserende fysioterapeuter
Kommunen har driftsavtale med 10 privatpraktiserende fysioterapeuter fordelt på to institutter:

 • Langesund fysikalske, tlf.: 35 97 33 65
 • Skjærgårdsklinikken, tlf.: 45 69 41 34


Terapeutene ved de ulike instituttene har ulik spesialkompetanse. Ta kontakt det med enkelte institutt for informasjon.

Du trenger ikke lenger henvisning fra lege for å få fysioterapitime. Henvend deg direkte til det enkelte institutt for å avtale tid. De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut. 


Dersom du trenger behandling, men ikke har mulighet til å reise til et institutt, kan du vurderes for hjemmebehandling fra kommunalt eller privat ansatt fysioterapeut. Kommunalt ansatte fysioterapeuter har forebyggende, helsefremmende fokus og tilbyr i tillegg;

Oppfølging av barn og unge

Hvordan få hjelp fra kommunal fysioterapeut

Alle kan henvise til kommunalt ansatt fysioterapeut, og du trenger ikke lenger ha rekvisisjon fra lege for å delta på gruppetreningene. Fyll ut henvisningskjema og send det til vår postadresse, eller ta direkte kontakt på telefon 35965000.

 

Sist oppdatert: 28. februar 2024