Legevakt og Legetjenester

Legevakt

Adresse: Sykehjemsveien 1, 3961 Stathelle.

Telefon:  116117

Bamble legevakt ligger på Sundby, mellom Stathelle og Langesund, i lokalene til Bamble helsehus. Inngang via Helsehuset sin hovedinngang.

Åpningstider

Døgnåpen legevakt, bemannet med autorisert sykepleier

Lege i vakt kl. 15 - 08 hverdager
Hele døgnet lør, søn og helligdager

Ring før du kommer

Du bør ringe legevakten før du kommer. Oppgi navn, telefon, fødselsnummer og adresse på den det gjelder, innringer må oppgi eget navn og telefonnummer når pasienten ikke kan ringe selv.

Legen er ikke alltid tilgjengelig hvis man møter uten forhåndsavtale

Hva får du hjelp til?

Behandling av akutte skader og sykdom som ikke kan vente til neste dag.

Hvem kan få hjelp?

Bruk fastlegen din på dagtid.

Vær oppmerksom på at timeavtaler er veiledende og kan endres på kort varsel som følge av at lege må rykke ut eller at dårlige pasienter med akutt behov for lege ankommer legevakt.

Når du kommer inn til legen, er det viktig at du gjentar opplysningene du har gitt tidligere.

Sykebesøk i hjemmet er forbeholdt de som av medisinske grunner ikke kan komme til legevakta.

Det er kun lege som har rett til å rekvirere og signere drosjetransport for pasienter som skal til / fra legevakt.

Betaling

Betaling kan gjøres kontant, med kort eller giro. Følgende tjenester må du betale for etter fastsatte takster (NAV/helfo) eller etter forbruk:

  • legekonsultasjon
  • sykepleiekonsultasjon / råd
  • materiell
  • medisiner
  • prøver / undersøkelser

Viktige telefonnummer

Livstruende sykdom eller skade: 113

Nasjonalt legevaktsnummer: 116117

Har du vært involvert eller vitne til en alvorlig hendelse? Ring legevakten.

Les mer om psykososialt kriseteam, Bamble kommune.

Les mer om Senteret mot seksuelle overgrep i Telemark

Se også

LAR - legemiddelassistert rehabilitering

helsenorge.no

Fastlegekontorene i Bamble:

Langesund legesenter  tlf:  35 96 88 10, Bambleveien 24, 3970 Langesund

Stathelle legesenter tlf: 35 96 70 80, Krabberødveien 3, 3960 Stathelle 

Bamble legesenter tlf: 35 96  00 00, Stathelleveien 33, 3970 Langesund.

Fyret legesenter tlf: 35 96 53 90, Sykehjemsveien 1, 3961 Stathelle

Intern rokkering av pasienter ved Stathelle legesenter, mars 2023 - Les nyhetssak

Hvordan skaffe seg / bytte fastlege:

Hvis du ønsker å bytte fastlege finner du informasjon på helsenorge

Kommuneoverlege

Kommuneoverlege og smittevernlege i Bamble er Anders Mølmen

Sist oppdatert: 29. september 2023