Familieteamet

Familieteamet

Forebyggende Barne- og familievern

Hovedmål

  • Familieteamet i Bamble Kommune skal bidra til å hjelpe familier i vanskelige livssituasjoner.
  • Teamet arbeider forebyggende på tre ulike nivåer.
  • Primært skal teamet arbeide med saker henvist fra kommunens barneverntjeneste. I disse sakene er vårt mandat å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien.
  • Sekundært skal teamet være et lavterskeltilbud til familier/foreldre i Bamble kommune. Uten henvisning fra andre kan enkeltpersoner ta kontakt for hjelp til å håndtere konflikter, foreldrerolle eller liknende.
  • Teamet skal også tilby råd og veiledning med sikte på å forhindre at familierelaterte problemer utvikler seg. Ved ledig kapasitet kan vi også tilby kurs for foreldre grupper.

Forebygging - lavterskel

Familieteamet er et tilbud for foreldre som ønsker veiledning knyttet til foreldrerollen. Vi bestreber oss på å møte våre medmennesker der hvor de er og igangsette prosesser der veisøker selv blir i stand til å bedre å forstå sine utfordringer og sine mulige handlingsvalg og løsninger.

Varigheten på våre tiltak varierer fra noen få samtaler i en akutt fase i livet, til et målrettet og systematisk endringsarbeid med normal varighet i tre til seks måneder. Veisøker kan etter eget ønske avslutte tiltaket tidligere.

Hjelpetiltak - barnevern

I saker henvist av kommunens barneverntjeneste hvor vi jobber etter Lov om barneverntjeneste § 4-4, første og andre ledd, vil hovedmålet for tiltaket være definert av barneverntjenesten.

Vår oppdrag skal være frivillig og ha som formål å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien. Etter henvisning fra barneverntjenesten og i samråd med familien og saksbehandler velges de virkemiddel som antas å ha størst kurativ (endringsorientert) effekt.

Hjelpetiltak på oppdrag av barneverntjenesten vil kunne ha et helt annet omfang og varighet enn lavterskeltilbud.

Når oppdraget er utført leverer familieteamet en sluttrapport tilbake til barneverntjenesten.

Barne- og familievern

Sist oppdatert: 05. august 2020