Tilrettelagt fritid

Tilrettelagt Fritid

Avdelingen har ansvar for tilrettelagte fritidsaktiviteter for voksne, barn og unge med ulike bistandsbehov.

  • Tirsdagsfjæra er en fritidsklubb for aldersgruppen 15-25 år.
  • Fritid med bistand, et alternativ til tradisjonell støttekontakt.

Tirsdagsfjæra

Det er klubbkveld på Fjæra i Langesund hver tirsdag (følger skoleruta) fra kl. 17.30-20.30
Det er kafesalg og man betaler for ekstraordinære aktiviteter

Fritid med bistand

Det er et mål at alle barn og unge i Bamble kommune som ønsker det, skal ha muligheter til å delta i en fritidsaktivitet. "Fritid med bistand" er en metode som gjør det lettere for personer med ulike bistandsbehov å kunne delta i det ordinære organisasjonslivet. "Fritid med bistand" er et alternativ til tradisjonell støttekontakt og det benyttes samme søknadsskjema som for søknad om støttekontakt. Kryss av i egen rubrikk for Fritid med bistand.

Fritid med bistand

Lyst og tid til å være Støttekontakt?

Søknadsskjema

Sist oppdatert: 18. juni 2018