Friområder og friluftsliv

Generell informasjon

Bamble kommune har mange flotte friområder. Langøytangen fyr og Krogshavn er to av dem.

I de senere år er forholdene lagt godt tilrette for et aktivt friluftsliv både ved kysten og i innlandet. Det er merket flere titalls km. med stier, satt opp informasjonstavler med kart hvor stiene er tegnet inn og det er i en viss utstrekning opparbeidet parkeringsplasser.

Bamblemarka er et eldorado for kanopadlere. De gamle fløtningsvassdragene er glimrende utgangspunkt for naturopplevelser. Spesielt gir turen opp Herrevassdraget til Nensethstranda eller Kilebygda en rikt inntrykk fra en gammel ferdselsvei hvor det fremdeles finnes synlige tegn på fordums næringsvirksomhet og bosetting.

Ved siden av dette kan vi anbefale å finne mer informasjon i Grenlandsboka.

Friluftsliv

Kyststrekningen fra Stathelle til Kragerø byr på flotte badeplasser og gode fiskemuligheter. Det samme er tilfelle med skjærgården øst og nord for Langesund.

Innlandet består av skog og fjell og en rekke vakre vann. Terrenget er ypperlig egnet for dagsturer både sommer og vinter. I de senere år har OK Skeidi arrangert turorientering, som er blitt meget populært blant innbyggerne.

Kyststien

Kyststien i Bamble er totalt 60 km. Den dekker hele kyststrekningen mellom Stathelle og grensen til Kragerø i Fossing. Stien er nå tilrettelagt av Bamble Turlag og jobben ble lagt ned i perioden 2010 – 2012. Den henger direkte sammen med kyststien i Porsgrunn og Kragerø. Kyststien byr på store variasjoner, hvor hver enkelt del har sine særegne kvaliteter. Stien presenteres seksjonsvis på UT.no.

Her er kyststiens forskjellige ruter gjennom Bamble kommune

Langøya, Steinvika, Krogshavn, Ivarsand, Sundbydammen, Kjerrvik, Jyplevik, Rognstranda, Hydrostranda, Brevikstrand, Elvik, Prisgrund, Havneholmen, Rødlandet, Bamblevann m.fl.

Turforslag

 

Til: Bamble turlag     Telemark turistforening      Visit Grenland     Grenland friluftsråd

 

Rognstranda
Bilde: Rognstranda

En del av stedene eies av kommunen/fylket, mens andre er i privat eie. Langs hele Bamble-kysten er det en rekke øyer og mindre strender passende til dagsutflukter og bading/ fisking. Øyer og holmer kan nås med taxibåt fra Valle.

Det bør undersøkes om det er anledning til telting eller camping, også i de områder som er nevnt ovenfor. Rognstranda, Brevikstrand, Langesund Bad og Fjellstad har dog offentlige campingplasser, noen også med hytteutleie

Camping

Bamble kommune har flere campingplasser som brukes i dag av turistene som ankommer kommunen. Brannvesenene i Telemark har gått sammen om å lage en informasjonsbrosjyre for trygg og sikker camping.

Sikkerhet på campingplassen

Båtslipper

Det finnes flere båtslipper/sjøsettingsramper i Bamble kommune. Se kart - velg kategori "Båtslipper"

Gjestehavner og uthavner

Skiløyper

Informasjon om løypene i Bamble. Her ligger også linker til andre skiløyper i Grenland:

Barfodkollen, Langesund

Sjekk LIFs hjemmesider for oppdatert løypeinfo

Langesund IF har en lysløype/ trimløype i Nustadskauen v/dammane på Sundby, 5 km lang.

Lysløypa, Stathelle

Sjekk SOILs hjemmesider for løypeinfo
Stathelle og Omegn IL har lysløype i området sør for Stathelle barneskole.

Rugtvedt

Rugtvedt og Stokke velforenings skigruppe er ansvarlige. En snøscooter og en sporkall er kjøpt inn.  Denne eies av velforeningen, men disponeres av skigruppa til bruk på Rugtvedtområdet. Løypa er i skrivende stund 4-5 kilometer, men det jobbes med å lage lengre traséer. Parkeringsmuligheter finnes på Rugtvedtområdet ved skolen. Løypa starter ved Stokkevannet barnehage hvor den går mot Polland og Flåtten- jordene (se bilde)

Se kart over løypetraséer her

Rørholt

Sjekk BIFs hjemmesider for løypesider for info I Bamblemarka er det opparbeidet en skiløype fra Rørholt til Hundekilen og tilbake igjen (rundløype). Bamble IF og Bjørn Rørholt kjører opp løypenettet og vil oppdatere info på denne siden. Bamble IF Skigruppas hjemmeside

Surtebogen

Sjekk BIFs hjemmesider for løypeinfo I Surtebogen finnes en 5 km. lysløype som er åpen for allmenn benyttelse i vinterhalvåret. Det er Asdal og Surtebogens Vel som står for driften.

Kongens dam - Herre

Fra Herre kirke har Herre Idrettsforening opparbeidet en turløype over til Hofstein og Flåtevann, samt en løype fra Siljan til Kongens Dam

 

Skiløyper i Grenland

Skilek

Barfodkollen

Skilekanlegget som ligger rett opp for Skjærgården Hotell og Badepark har 2 hoppbakker, 20 og 12 meter, tautrekk, brettbakke med railer og bretthopp. Bakke for kjelke og akebrett.

I januar 2007, installerte vi utstyr for å produsere snø og vi produserte den første snøen i i februar samme år. Det ligger også en varmestue ved hoppet i bakken og en salgsbod på sletta.

VI har lys i bakken når vi kjører tautrekk. Tautrekket går normalt 4 ganger i uka og det betales for bruken. Normalt to ukedagskvelder og lørdag og søndag.

 

Sist oppdatert: 29. mars 2022