Friområder og friluftsliv

Generell informasjon

Bamble kommune har mange flotte friområder. Langøytangen fyr og Krogshavn er to av dem.

Forholdene er lagt godt tilrette for et aktivt friluftsliv både ved kysten og i innlandet. Det er merket flere titalls km. med stier, satt opp informasjonstavler med kart hvor stiene er tegnet inn og det er i en viss utstrekning opparbeidet parkeringsplasser.

Bamblemarka er et eldorado for kanopadlere. De gamle fløtningsvassdragene er glimrende utgangspunkt for naturopplevelser. Spesielt gir turen opp Herrevassdraget til Nensethstranda eller Kilebygda en rikt inntrykk fra en gammel ferdselsvei hvor det fremdeles finnes synlige tegn på fordums næringsvirksomhet og bosetting.

Friluftsliv

Kyststrekningen fra Stathelle til Kragerø byr på flotte badeplasser og gode fiskemuligheter. Det samme er tilfelle med skjærgården øst og nord for Langesund.

Innlandet består av skog og fjell og en rekke vakre vann. Terrenget er ypperlig egnet for dagsturer både sommer og vinter. I de senere år har OK Skeidi arrangert turorientering, som er blitt meget populært blant innbyggerne.

Kyststien

Kyststien i Bamble er totalt 60 km. Den dekker hele kyststrekningen mellom Stathelle og grensen til Kragerø i Fossing. Stien er nå tilrettelagt av Bamble Turlag og jobben ble lagt ned i perioden 2010 – 2012. Den henger direkte sammen med kyststien i Porsgrunn og Kragerø. Kyststien byr på store variasjoner, hvor hver enkelt del har sine særegne kvaliteter. Stien presenteres seksjonsvis på UT.no.

Her er kyststiens forskjellige ruter gjennom Bamble kommune

Langøya, Steinvika, Krogshavn, Ivarsand, Sundbydammen, Kjerrvik, Jyplevik, Rognstranda, Hydrostranda, Brevikstrand, Elvik, Prisgrund, Havneholmen, Rødlandet, Bamblevann m.fl.

Turforslag

 

Til: Bamble turlag     Telemark turistforening      Visit Grenland     Grenland friluftsråd

En del av stedene eies av kommunen/fylket, mens andre er i privat eie. Langs hele Bamble-kysten er det en rekke øyer og mindre strender passende til dagsutflukter og bading/ fisking. Øyer og holmer kan nås med taxibåt fra Valle.

Det bør undersøkes om det er anledning til telting eller camping, også i de områder som er nevnt ovenfor.

Les mer om campingplassene våre og andre overnattingsmuligheter her

Båtslipper

Det finnes flere båtslipper/sjøsettingsramper i Bamble kommune. Se kart - velg kategori "Båtslipper"

Gjestehavner og uthavner

Skiløyper

Informasjon om løypene i Bamble. Her ligger også linker til andre skiløyper i Grenland:

Barfodkollen, Langesund

Sjekk LIFs hjemmesider for oppdatert løypeinfo

Langesund IF har en lysløype/ trimløype i Nustadskauen v/dammane på Sundby, 5 km lang.

Lysløypa, Stathelle

Sjekk SOILs hjemmesider for løypeinfo
Stathelle og Omegn IL har lysløype i området sør for Stathelle barneskole.

Rugtvedt

Rugtvedt og Stokke velforenings skigruppe er ansvarlige. En snøscooter og en sporkall er kjøpt inn.  Denne eies av velforeningen, men disponeres av skigruppa til bruk på Rugtvedtområdet. Løypa er i skrivende stund 4-5 kilometer, men det jobbes med å lage lengre traséer. Parkeringsmuligheter finnes på Rugtvedtområdet ved skolen. Løypa starter ved Stokkevannet barnehage hvor den går mot Polland og Flåtten- jordene (se bilde)

Se kart over løypetraséer her

Rørholt

Sjekk BIFs hjemmesider for løypesider for info I Bamblemarka er det opparbeidet en skiløype fra Rørholt til Hundekilen og tilbake igjen (rundløype). Bamble IF og Bjørn Rørholt kjører opp løypenettet og vil oppdatere info på denne siden. Bamble IF Skigruppas hjemmeside

Surtebogen

Sjekk BIFs hjemmesider for løypeinfo I Surtebogen finnes en 5 km. lysløype som er åpen for allmenn benyttelse i vinterhalvåret. Det er Asdal og Surtebogens Vel som står for driften.

Kongens dam - Herre

Fra Herre kirke har Herre Idrettsforening opparbeidet en turløype over til Hofstein og Flåtevann, samt en løype fra Siljan til Kongens Dam.

 

Sist oppdatert: 30. november 2023