Næring

Om næring i Bamble

Bamble kommune har som ett av sine hovedmål å sikre sin økonomiske handlefrihet. Et aktivt og utviklingsorientert næringsliv er en viktig samarbeidspartner for å sikre denne handlefriheten. Kommunen er en aktiv samarbeidspartner for å etablere og utvikle næringsvirksomhet i Bamble og Grenland.

Ledige næringsarealer og -lokaler i Bamble

Grenland er i ferd med å ta i bruk www.arealguiden.no. Det er et kartverktøy som viser ledige næringsarealer. Vi regner med at systemet  vil være operativt for vår region i løpet av høsten 2016. I mellomtiden formidler kommunen innmeldte arealer på hjemmesiden ved å vise til kontaktdata for eiere.

Kontaktperson: Leidulf Aakre - Mob: 958 12 710

  • Meikjerr - Ledige næringsareal regulert til kombinert formål forretning/næring. Kontakt: Vidar Tellefsen, tlf. 915 67 432
  • Stathelle -  Ledige kontorarealer med tilhørende parkeringshus på Stathelleterminalen. Kontakt: Svein Bakke, tlf. 970 80 260.Vekst i Grenland IKS
  • Skolegangen 2, Stathelle - Arealer med store muligheter. Undervisningslokaler, klinikk, kontorlokaler. Mulighet for tilpasninger og oppdeling av lokalet.400 kvm. Kontakt: Berger-Eiendom AS-  Tlf: 48 27 20 73

 

Vekst i Grenland

Gamle Vekst i Grenland AS har blitt det nye interkommunale selskapet Vekst i Grenland IKS. Det nye selskapet har flyttet inn sammen med Etablererkontoret i Grenland og Grenlandssamarbeidet på Klosterøya i Skien. Etableringen av det nye selskapet signaliserer en ny retning for næringslivssamarbeidet i Grenland. Det nye selskapet, Vekst i Grenland IKS (ViG), overtar næringsetatene i de seks grenlandskommunene. ViGs viktigste oppgave er å markedsføre Grenland som lokaliseringssted for bedrifter. De skal tilrettelegge for vekst i nye og eksisterende bedrifter slik at vi får flere arbeidsplasser i vår region.

Vekst i Grenland (ViG)

Samarbeidspartnere / Relaterte linker

Strategisk næringsplan for Grenland

Strategisk næringsplan for Grenland

Rapporter

Rapport Investorutvalg    

Rapport Næringslivslederutvalg         

Rapport Opinionslederutvalg

Rapport Befolkningsutvalg

Sist oppdatert: 31. oktober 2019