Priser og gebyrer

SFO og Barnehage

SFO-satser fra 1. januar 2020
SFO 2020 30% 40% 60% 80% 100%
Opphold(+3%) 930 1240 1861 2480 3101
Kost(+2,7%)   87 131 175 219
Søskenmoderasjon (-35%) -326 -434 -651 -868 -1085

Redusert betaling

Du kan søke om redusert betaling hvis husstandens samlede brutto inntekt er:

·         Under 5,45 G (pr. 1.5.19 kr 544 226) for 1. og 2. trinn. For heltidsplass skal du ikke betale mer enn 6% av brutto inntekt.

·         Foreldrebetaling til barn på 3. og 4. trinn følger graderte satser i tabell.

·         Foreldrebetalingen til barn med særskilt behov på 5. til 7. trinn får gratis SFO-plass.

·         Det gis søskenmoderasjon for søsken på samme folkeregistrerte adresse. Søskenmoderasjon er 35 % for barn nr. 2 og utover.

Maks pris er kr. 3 101,- for heltidsplass.

Når du søker om redusert betaling må du dokumentere husstandens inntekt med siste års skattemelding. All skattbar inntekt fra arbeidsgiver og/eller NAV skal registreres for mor / far / samboer på samme bostedsadresse som barnet. Manglende inntekt skal også dokumenteres.

Vedtak om redusert betaling gjelder for ett skoleår.

Når søknaden er behandlet vil dere få et vedtak. Endringer i betalingssatsen gjelder fra måneden etter at søknad om dokumentert inntekt er levert.

Hvis det mangler dokumentasjon på inntekt vil søknaden bli avslått.

SØK HER

Barnehagesatser fra 1. januar 2020

BARNEHAGE 2020

50%

60%

70%

80%

100%

Opphold

1568

1881

2195

2508

3135

Kost (+2,7 %)

155

155

307

307

307

           

Søskenmoderasjon (-30%) barn nr. 2

-470

-564

-656

-752

-941

Søskenmoderasjon (-50%) barn nr. 3

-784

-941

-1098

-1254

-1568

 

Informasjon om mulighet til å søke redusert foreldrebetaling i barnehage.
Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

1. Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, kan du søke om en redusert pris.  Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

2. Rett til gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5 åringer
Bestemmelsen gir rett til fritak for foreldrebetaling i 20 timer pr. uke.
Fra 1. august 2020 gjelder ordningen for barn født i 2015, 2016, 2017og 2018 og omfatter husholdninger med en samlet brutto, skattepliktig inntekt under kr. 556 100.   

Begge ordningene er søknadsbaserte.
• Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere som har felles barn eller bodd sammen 12 av de siste 18 månedene.
• Husholdningens samlede brutto skattepliktige inntekt må dokumenteres ved at siste års skattemelding (2019) legges ved.
• Dersom søker har skattepliktige person- eller kapitalinntekter som ikke er påført skattemelding, er man pliktig til å oppgi dette ved søknad.
• Er inntekten varig og vesentlig endret i forhold til skattemeldingen, kan annen dokumentasjon godtas i tillegg til skattemelding.
• Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om reduksjon.

NB: Vedtak om redusert betaling og gratis kjernetid gjelder for ett barnehageår, fra 01.08 til 31.07. Det må søkes på nytt for hvert barnehageår.

For å få innvilget redusert foreldrebetaling fra barnehagestart i august 2020, må fullstendig søknad med gyldig dokumentasjon sendes Bamble kommune, Enhet for skole og barnehage innen 1. juni 2020. For søknader som kommer inn etter 1. juni, vil vedtaket gjelde fra måneden etter søknaden er innvilget.

Søknadsfrist for redusert foreldrebetaling er 1. juni 2020.    Søknadsskjema her

Helse og omsorg

Omsorgstjenester (Prisliste Helse og omsorg 2020)

Abonnement for hjelp i hjemmet netto inntekt:

Pr.mnd

0 – 199.716 pr. år
199.717 – 299.574 pr. år
299.575 – 399.432 pr. år
399.433 – 499.290 pr. år
            > 499.291 pr. år

Kr.    210
Kr.    758
Kr.  1.422
Kr.  2.629
Kr. 3.406

NB! Abonnementet Kr. 210- pr. mnd halveres ikke

 

Timebetaling:

 

Hjemmehjelp pr. time

Kr.    412

Opphold i alders-og sykehjem:

 

Rehabililtering/kortidsopphold:
Kortidsopphold pr. døgn
Dag/nattopphold pr. dag/natt


Kr.    170
Kr.      90

Legevaktstjenester

 

Sykepleieråd ved frammøte/Konsultasjon
Ekspedisjonsgebyr ved salg av medisiner/materiell Materiell/medikamenter
Sårbehandling
Fjerning av fremmedlegemer
Pari-/oksygenbehandling
Kateter
DT og Tetavax
Journalutskrift

 

 

Egen prisliste

Andre tjenester

 

Sykepleietjeneste utenom hjemmet
Salg av materiell – ekspedisjonsgebyr
Materiell

Kr    57
Kr    22
Egen prisliste

Trygghetsalarm:

 

Etableringsgebyr
Leie pr. måned

Kr.  573
Kr.  261

Fotpleie:

 

Pr. behandling

 Kr. 480

Frisør:

 

Permanent
Vask/legging
Klipp
Vask/ klipp/ legg

Kr.  891
Kr.   299
Kr.   299
Kr.   489

Middag:

 

Stor porsj. med dess/suppe
Stor porsj. uten dess/suppe
Liten porsj. med dess/suppe
Liten porsj. uten dess/suppe
Risengrynsgrøt/kake
Eksisterende abonnement endres kun den 1. hver måned.
Husholdningspenger i Bofellesskap pr.mnd

Kr.     108
Kr.     89
Kr.     79
Kr.     62
Kr.     62


Kr. 3.193

Vask av tøy:

 

Pr. kilo tørt tøy
Abonnement: Sengetøy,håndkler,kluter pr.mnd bonnement: Sengetøy, håndkler, kluter og privat tøy pr. mnd

Kr.  54,00
Kr. 385,00

Kr. 767,00

Dammane Dagavdeling:

 

Pr.dag

Kr. 90

Transport:

 

Egenandel transport

Kr. 6 pr. km

Vaksinepriser (2020 priser)

Konsultasjonshonorar for personer ≥16 år

Kr.150

Boostrix-polio,

difteri, stivkrampe, kikhoste, polio booster

Kr. 300

Tetravac

difteri, stivkrampe, kikhoste, polio basisvaksinering

Kr. 300

Dukoral pr.dose

Kolera

Kr. 450

Stamaril

Gul feber

Kr. 400

Havrix adult

Hepatitt-A

Kr. 350

Havrix pediatric

Hepatitt-A

Kr. 300

Engerix B voksen

Hepatitt-B

Kr. 250

Engerix B barn

Hepatitt-B

Kr. 200

Twinrix voksen

Hepatitt A+B

Kr. 500

Twinrix barn

Hepatitt A+B

Kr. 400

Ixiaro

Japansk encefalitt

Kr. 850

Nimenrix

Meningokokk ACWY

Kr. 400

Verorab

Rabies

Kr. 550

Ticovac

Skogflått encefalitt

Kr 350

Ticovac junior

Skogflått encefalitt

Kr 350

Typhim

Tyfoidfeber

Kr. 250

BCG

Tuberkulose

Kr.0 KUN konsultasjonshonorar

Pneumovax

Pneumokokk

Kr. 400

Fluarix

Sesonginfluensa

Kr.200 UTEN konsultasjonshonorar

Polio

 

kr.200

Teknikk og samfunnsutvikling

Kommunale avgifter

Vann

ALLE PRISENE ER INKL. MVA

2019

2020

VANN:

 

 

Tilkoblingsgebyr vann pr. tilkobling

125,-

125,-

 

 

 

Årsgebyr:    Fast del for alle abonnenter

2.527,-

2.706,-

Variabel del, bolig Gr 1 (125 m3)

1.252,-

1.372,-

Variabel del, bolig Gr 2 (164 m3)

1.642,-

1.800,-

Variabel del, hytte helårs (62,5 m3)

624,-

686,-

Variabel del, hytte 6 mnd (31,25 m3)

312,-

343,-

Variabel del hytte vannp.vann (15,62 m3)

156,-

171,-

 

 

 

Målt forbruk pr m3

10,01

10,98

Kloakk

AVLØP:

 

 

Tilkoblingsgebyr avløp pr tilkobling

125,-

125,-

 

 

 

Årsgebyr: Fast del for alle abonnenter

3.044,-

3.044,-

Variabel del, bolig Gr 1 (125 m3)

1.579,-

1.991,-

Variabel del, bolig Gr 2 (164 m3)

2.071,-

2.612,-

Variabel del hytte helårs (62,5 m3)

789,-

995,-

Variabel del hytte 6 mnd (31,25 m3)

395,-

498,-

 

 

 

Målt forbruk pr m3

12,63

15,93

 

 

 

Spyling av kloakk.

 

 

Timepris bil og mann

1.312,50

1.312,50

Tillegg for hjelpemann pr time

429,-

429,-

Septiktømming

SEPTIKKTØMMING:

 

 

Årsgebyr bolig – pris pr år.

 

 

0-2 m3 - tømmes hver år

4.393,-

4.393,-

Større enn 2 m3 – tømmes hvert 2.år

3.892,-

3.892,-

Tømming utenfor rute

812,50

812,50

Tømming - Tett tank pr m3.

596,-

596,-

Tømming - Minirenseanlegg pr m3

596,-

596,-

Ikke klargjort tank

812,50

812,50

Tilsynsgebyr private anlegg (avg.fritt)

367,-

367,-

 

 

 

Fritidsbolig.

 

 

Tømming slamavskiller/tank – pris pr tømming.

4.393,-

4.393,-

Feie- og branntilsynsgebyr

FEIE- OG BRANNTILSYNSGEBYR

 

 

Feie-og tilsynsgebyr

665,50

665,50

Godkjenning/kontroll av ildsted

538,-

538,-

Renovasjonsgebyr

RENOVASJONSGEBYR:

 

 

SORT DUNK

 

 

Årsabonnement                       45 ltr

45 ltr dunk er gått ut av produksjon og tilbys ikke lenger til nye kunder,Ved bytte av 45 ltr., settes 80 ltr ut.

1.916,-

2.179,-

”                                   80 ”

90 ltr er gått ut av produksjon og ved neste bytte settes 80 ltr ut.

2.573,-

2.926,-

”                                 140 ”

130 ltr er gått ut av produksjon og ved neste bytte settes 140 ltr ut.

2.900,-

3.400,-

240 ”

4.918,-

5.593,-

370 ”

7.479,-

8.506,-

660 ”

13.301,-

15.127,-

4 m3

79.048,-

89.899,-

5 m3

82.796,-

94.161,-

6 m3

99.355,-

112.994,-

 

 

 

GRØNN DUNK

 

 

Årsabonnement

140 ltr

339,-

386,-

240 ”

339,-

386,-

370 ”

858,-

978,-

660 ”

1.596,-

1.819,-

660 ” industri

2.055,-

2.343,-

4 m3

12.183,-

13.889,-

5 m3

12.579,-

14.340,-

6 m3

15.095,-

17.208,-

 

 

 

USORTERT SORT DUNK

 

 

Årsabonnement

90 ltr

3.215,-

3.665,-

140 ”

3.735,-

4.258,-

240 ”

6.150,-

7.011,-

370 ”

9.349,-

10.658,-

660  ”

16.630,-

17.208,-

 

 

 

Ekstratømming for ikke sortert inntil 370 ltr

625,-

625,-

Ekstratømming for ikke sortert 660 ltr eller mer

1.875,-

1.875,-

Ekstrasekken

20,-

20,-

Grovavfallsrute-bestillingstjeneste

250,-

250,-

Fritidsrenovasjon

2.030,-

2.314,-

Rabatt hjemmekompostering

-375,00

-375,-

Parkeringsgebyr

PARKERINGSGEBYR

 

 

Parkeringsgebyr Krogshavn - faste plasser pr år

1.088,-

1.120,-

Parkeringsgebyr Krogshavn - sesongkort hytter

800,-

800,-

Parkeringsgebyr Krogshavn - sesongkort dagsbesøkende

200,-

200,-

Parkeringsgebyr Krogshavn pr dag

20,-

20,-

Parkeringsgebyr Rognstranda pr dag

20,-

20,-

Parkering Valle pr døgn

50,-

50,-

Torgplasser

TORGPLASSER. (avg.fritt)

 

 

Torgplass – fast tildelt plass

524,-

539,-

Torgplass – tilfeldig plass pr dag

260,-

268,-

Plasser som disponeres etter kl 18.00

7.429,-

7.652,-

Leie av asfaltert areal som disp.24 t/døgn i min 1 mnd pr pr m2.

348,-

359,-

Leie av tilfeldig containerplass utover en uke, pris pr døgn

223,-

229,-

Gravesøknader

GRAVESØKNADER

 

 

Gebyr for gravesøknad

2.000,-

2.000,-

 

Gebyrregulativ for plan og byggesak 2020

Gebyrregulativ for plansaker 2020

Gebyrregulativ for byggesaker 2020

Gebyrregulativ etter matrikkelloven 2020

Behandling av utslippssaker 2020

Konsesjonssaker og delingssaker etter jordloven 2020

 

Kultur og oppvekst

Voksenopplæring

For betalende deltakere:
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap koster 20 000,- kr for 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap, inklusiv utgifter til eventuelle prøver. Det er mulig å dele beløpet opp. Kontakt oss for mer informasjon om timer og dager.

For alle:
Skolebøker og materiell: Alle må betale 300,- i depositum for hver undervisningsbok du låner (Noe annerledes for de som har grunnskolefag) Skrivebøker og skrivesaker er inkludert.

For de som bare skal ta norskprøven:
Muntlig prøve: 700,-
Skriftlig prøve: 750,-   eller 250,- pr. delprøve
Samfunnskunnskapsprøve: 700,-
Statsborgerprøve: 700,-
Avbestillingsgebyr: 200,- inntil en uke før prøven

Kulturskolen

Elevavgift

3.280 kroner pr år, betales i 2 terminer á 1.640 kroner.

Disse satsene indeksreguleres hvert år pr 1.1.

Moderasjon for flere kurs

En av elevplassene betales fullt ut, 25% reduksjon på andre plasser. Gjelder ved flere kurs og/eller søsken.

Det gis bare en moderasjon per disiplin. Dersom elevene kvalifiseres for både moderasjon for flere kurs, søskenmoderasjon og moderasjon for kort år, velges den moderasjonen som er gunstigst for foreldrene.

Moderasjon for ”kort” år i kulturskolen.

Dersom semesteret blir avkortet mer enn 2 uker pga. forhold som kulturskolen er ansvarlig for, gis det også reduksjon på elevavgiften.

Elevavgift lav sats

500 kr pr år, betales i 2 terminer á 250 kroner.

Moderasjonen gis til familier der et av følgende kriterier blir dokumentert med skriftlig ligningsutskrift. Det kreves dokumentasjon fra begge foreldre/foresatte evt. samboer:

  1. Husstander med en voksen + barn - med samlet brutto årsinntekt under kr. 340.000.
  2. Husstander med to voksne + barn - med samlet brutto årsinntekt under kr. 440.000.

For å få denne reduksjonen må brutto inntekt dokumenteres med spesifisert ligningsutskrift. Det kreves dokumentasjon fra begge foreldre/foresatte, evt. samboer.

MLFB

780 kr pr kurs

8 ukers kursSalg av tjenester til skolekorps:

Dirigenttjeneste for skolekorps

13.800 kr pr 10% stilling pr år, betales i 2 terminer á kr 6.900.

Disse satsene er indeksregulert i forhold til ordinære elevavgifter.

 

Satsen for en undervisningstime er i utgangspunktet 3 x elevavgiften. Korpsene får 30% rabatt på dirigenttjenesten og 13% rabatt på annen

undervisning.

Salg av undervisning til skolekorps.

8.600 kr pr time, betales i 2 terminer á kr 4.300.

Bamble bibliotek

Lånekort:

• Ved tap av lånekort må nytt lånekort bestilles. Dette koster kr. 10-.

Ved overskridelse av lånetiden betales gebyr etter følgende satser: Voksne    Barn

• 1. purring    40,-    20,-
• 2. purring    60,-    30,-
• 3. purring    100,-    50,-

Dersom det lånte materialet ikke blir levert til tross for 3 purringer, vil saken bli sendt videre til inkasso og låneretten vil bli inndratt.

Halen gård

Priser 2020

Helg (fra kl. 16.00 fredag til søndag kl. 22.00. Vask inkludert) Lokalleie    kr. 4600,-

Dagtid/kveld ukedager
M/vert    kr. 400,- pr. time
U/vert    kr. 285,- pr. time

Eks. Grenland havn ønsker et dagskurs. 08.00-15.00 m/vert. Dette vil da koste kr. 2800,- Mat kommer da i tillegg.

Utleie på kveldstid, men uten vert.
Eks. Bamble leseselskap leier Halen 4 timer. 18.00-22.00. Dette vil da koste kr. 1140,-

Interne kurs/møter
På interne kurs er lokaler på Halen Gård «gratis». Behov for vert må være avklart på forhånd. Kaffe/te/Twist  29,- kr pr. pers. (halv dag)
45,- kr pr. pers. (hel dag)

Mat kommer i tillegg, her er det kostpris, ingen fortjeneste.
Eks. PLØK har 3 timers møte, 10 ansatte. Dette vil koste kr.290,- (kaffe, te og twist) Mat kommer i tillegg.

Bamble kommune tilbyr både AvtaleGiro og eFaktura!

Betal regningen med AvtaleGiro   avtalegiro

AvtaleGiro gir følgende fordeler:

  • Du blir varslet minst 7 dager før forfall – da har du full kontroll med regningene dine
  • Din konto blir automatisk belastet ved forfall – du slipper å betale giroen i (nett)banken
  • Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften – da får du god oversikt
  • Er ikke avhengig av at du har en nettbankløsning.

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Med AvtaleGiro besørger banken at regningene betales direkte fra konto på forfallsdato. Typiske regninger er kommunale avgifter, barnehage, sfo og andre tjenester fra kommunen. Alle banker i Norge tilbyr tjenesten.

AvtaleGiro trekk vil bli varslet på kontoutskriften din, eller direkte fra betalingsmottaker. Når du ser dette varslet første gang, betyr dette at avtalen om å betale med AvtaleGiro er på plass i banken din. Da vil neste, og følgende regninger bli betalt med AvtaleGiro. Enklere kan det ikke bli.

PS! Vi anbefaler at du setter maksimums beløpsgrense per trekkmåned, for å ta høyde for eventuelle fremtidige prisjusteringer. Du vil uansett aldri bli trukket for mer enn det faktiske fakturabeløpet.

Slik fungerer Avtalegiro

Hvordan komme i gang?
Ta kontakt med din bank for å skrive under på en avtalegiro avtale. Husk å ta med avtalekidnummer, som står på tilsendt papirfaktura. Avtalekidnummer kan også fås ved å kontakte kommunen.

Kommunen kan være behjelpelig med å fylle ut avtalegiro avtale. Formular kan fås hos oss. Vi hjelper til med å fylle ut. Du må signere og avtalen må leveres din bank.

Ønsker du å lese mer om AvtaleGiro gå inn på www.avtalegiro.no. AvtaleGiro kan også velges i kombinasjon med eFaktura.

Regningen rett i nettbanken   

efakturaForutsetningen for å få regningene som eFaktura er bruk av nettbank. Regningene vil bli sendt elektronisk til nettbanken der den skal behandles.

Fordeler for deg:

  • Du slipper å registrere beløp, kid- og kontonummer ved betaling.
  • Du velger selv når du vil gå inn å betale – med et enkelt tastetrykk.
  • Regningen oppbevares elektronisk i nettbanken. Du kan når som helst gå inn å se på regninger som er betalt eller som ligger til forfall.
  • Hvis du ønsker det, kan det varsles på e-post elles sms når en ny regning ligger klar i nettbanken.

OBS! Dersom du har flere nettbankløsninger vil fakturaen bli synlig i alle løsningene inntil fakturaen blir betalt fra en av nettbankene.

Hvordan komme i gang?
1. Enkleste metode: I de fleste nettbanker vil du få spørsmål om du vil motta eFaktura neste gang du betaler regning fra kommunen. Svar JA neste gang du får spørsmål om å få eFaktura fra Bamble kommune!

2. Aktiv metode: Logg inn i nettbanken. Finn fram til eFaktura og registrér en eFaktura avtale med Bamble kommune. Du trenger en eFaktura-referanse. Efaktura-referansen er lik kundenummer (se feltet R-kundenr. på giro) med ledende nuller foran
(totalt 8 siffer). Eksempel kundenr. 5432, eFakturareferanse 00005432.

Ønsker du å lese mer om eFaktura gå inn på www.efaktura.no. Efaktura kan også velges i kombinasjon med avtalegiro.

I Bamble kommune har vi fokus på miljø. Både AvtaleGiro og Efaktura er effektive og positive bidrag til miljøet. Si JA TAKK til avtale neste gang du betaler regningen fra kommunen!

Sist oppdatert: 14. juni 2019