Varsel om reguleringsendring fra næring til bolig innenfor gjeldende plan id 178 Stathelleområdet