Varsle oppstart av G/S fra Bamble Kirke - Aaby og Aaby - Grindbakken

VARSLET UTVIDET PLANGRENSE FOR BEGGE PLAN ID 372 OG PLAN ID 373.

Varlingsbrev/innformasjon sendt ut 26.3.21 med frist innen 19.4.21.

Varsel om utvidet plangrense.pdf

Varslingsgrense for Plan id 372

Varslingsgrense_utvidet_del1.pdf

Varslingsgrense for Plan id 373

Varslingsgrense_utvidet_del2.pdf

Oversikt over hvem som er varslet.

Adresseliste offentlige myndigheter m.m.pdf

VARSLE OPPSTART I AVISEN DEN 23.10.2020 AV GANG/SYKKELLØSNINGER PÅ TO STREKNING LANGS FYLKESVEI 363

Annonse-varsel om oppstart.pdf

STREKNINGEN BAMBLE KIRK - AABY PLAN ID 372 OG STREKNINGEN AABY - GRINDBAKKEN PLAN ID 373.

20_13447-10 Varsel om oppstart av planarbeid - fylkesveg 363 Rugtvedt - Dørdal 652566_1_0.pdf

Sist oppdatert: 26. mars 2021