Detaljregulering for fortau i Brevikstrand

Annonse i avisa offentlig ettersyn/høring den 30.11.21

Detaljplanregulering for fortau i Brevikstrand - 1.gangsbehandlet.-Offentlig ettersyn-høring.docx

Vedtak og saksfremstilling

Vedtak TMU, 03112021, Sak 69-21, Detaljplanregulering for fortau ved Brevikstrand. -1.pdf

Saksfremstilling.pdf

Planforslag

Detaljreg. Brevikstrand fortau_17.11.2021.pdf

Reguleringsbestemmelser

planbest fortau Breviksstr (002).pdf

Planbeskrivelse

Planbeskr fortau Brevikstrand - rev.pdf

Ros- analyse

ROS-analyse.pdf

Områdestabilitet datert 17.9.21 - ny G/S veg

115672n1_Områdestabilitet 17.9.21.pdf

Områdestabilitet datert 13.10.21 - ny G/S og enebolig/garasje

115672n1_Rev B_Områdestabilitet 13.10.21.pdf

Geoteknisk datarapport datert 19.8.21 - Grunnundersøkelser nytt fortau

115671r1_Geoteknisk_datarapport.pdf

Sist oppdatert: 19. november 2021