Detaljregulering for Krabberød 18 - Offentlig ettersyn

Høringsannonse i avisa 15.11.2021

Høringsannonse for Krabberødveien 18.pdf

Vedtak 1.gangsbehandling og saksfremstilling.

Vedtak 1.gangsbehandling TMU.pdf

Saksfremstilling Krabberødveien 1.gangsbehandling TMU.pdf

Detaljreguleringsplan

Krabberødveien 18_plankart.pdf

Illustrasjonsplan

Illustrasjonsplan_Krabberødveien 18.pdf

Snitt

Snitt.pdf

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Krabberødveien 18.pdf

Planbeskrivelse

Planbeskrivelse Krabberødveien 18.pdf

Ros- analyse

ROS-analyse.pdf

Geoteknisk notat - Områdestabilitet

Geoteknisk notat - Områdestabilitet.pdf

Sist oppdatert: 08. november 2021