Underliggende dokumenter og tidligere års budsjett

Utfordringsnotat, budsjett 2018 og handlingsplan 2018-2021

Kommunestyrets vedtak - Budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 WEB-versjon

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021

Formannskapets vedtak - budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021

Korrigerte Budsjettabeller til rådmannens forslag 2018-2021

Rådmannens utfordringsnotat 2018-2021

Rådmannens utfordringsnotat - enhetenes del 

Underliggende dokumenter og tidligere års budsjett

Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2017-2020

Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2017-2020

Rådmannens presentasjon

Rådmannens utfordringsnotat 2017 - 2020

Iht vedtatt prosess med utfordringsnotat og budsjett for 2017 – 2020, legges Utfordringsnotatet fram for politisk behandling. Utfordringsnotatet reflekterer kommunens hovedutfordring om flere innbyggere og arbeidsplasser. Dette medfører økonomiske prioriteringer til dette arbeid, noe som medfører fortsatt behov for innsparinger og strukturelle tiltak,  og begrenset mulighet for å gjennomføre nye tiltak beskrevet av de enkelte kommunalområder (enheter). Det er forventning om at dette arbeid vil gi kommunen en framtidig vekst i innbyggertall og økt skatteinngang, noe som vil gjøre det mulig å bygge ut de kommunale tjenester ytterligere.

Dette kan uttrykkes som – «først så og deretter høste».

Rådmannens utfordringsnotat

Presentasjon av Råmannens utfordringsnotat

Enhetenes utfordringsnotater 2017-2020

Bamble kirkelige fellesråd

Stab

Personal, opplæring, HMS

Helse og omsorg     

Kultur og oppvekst

Skole og barnehage

Samfunnsutvikling og teknisk drift

Statistikk og bakgrunnsinformasjon

Underliggende dokumenter

Rapport teknisk beregningsutvalg april 2015

Notat kommuneproposisjonen fra KS

Kommunebarometeret Bamble 2015 presentasjon

Kommunebarometeret Bamble 2015 endelig

Kommunebarometeret Bamble 2015 vedlegg

Tilstandsrapport

Kommuneplan Samfunnsdel 2013-2025 Vedtatt 

 

Postliste byggesak / planer / oppmåling / landbruk   (Publiserte saker siste to måneder) 

Sist oppdatert: 29. april 2019