Bolig

Ønsker du å bo i Bamble?

Finn bolig

Finn tomt

Boplikt ved kjøp av eiendom

Hvis du ønsker å kjøpe et bolighus og du ikke vil forplikte deg til å bruke eiendommen som helårsbolig av deg selv eller andre, må du søke om konsesjon. Kommunen ønsker å legge til rette for levende lokalsamfunn og sikre bosettingen ved at boligeiendommer i størst mulig grad benyttes som helårsboliger

Kommunal bolig

Har du behov for en kommunal bolig? Bamble kommune leier ut leiligheter til personer som ikke klarer å skaffe egnet bolig.

 

Tilbudet gjelder for:

  • Personer som har behov for særlig tilpasning på grunn av funksjonsnedsettelse.

  • Vanskeligstilte på boligmarkedet som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd.

 

Bamble kommune har følgende type boliger

  • Ordinære boliger
  • Tilpassede boliger
  • Borettslagsleiligheter
  • Leieleiligheter i kommunal boligstiftelse 

 

Slik søker du

Du må gjerne sende en digital søknad. (Her vil du bli bedt om å identifisere deg med BankID.) Det er også mulig å sende inn en papirsøknad. Trenger du hjelp til utfylling av søknadsskjema, vennligst ta kontakt med Servicetorget på 35 96 50 00.

Omsorgsboliger

Les mer

Tomter

Tomter til salgs

Bamble kommune har flere tomter for salg både på Revåsen (Herre) og på Rakkestad (Valle).

Boligtomter Revåsen boligfelt - Herre

 Vi har flere ledige tomter billig for salg i Revåsen boligfelt på Herre.

 Oversiktsbilde Herre

Kart over tomter på Revåsen

Boligtomter Rakkestad boligfelt - Valle

Boligtomter nær sjøen i Bamble. Rakkestad boligfelt på Bamblekysten.

  • Solrik, vestvendt beliggenhet
  • Kort vei til badeplass og andre friarealer
  • Variert størrelse på tomtene
  • Landlige og barnevennlige omgivelser

Bamble kommune har for salg tomter i naturskjønne omgivelser på Rakkestad, nær Valle. Feltet er opparbeidet med blandet bebyggelse, det vil si både eneboliger, tomannsboliger og noen mindre leilighetsbygg.  Totalt 75 boligenheter, hvorav 30 eneboliger: 22 eneboligtomter, 7 tomannsboligtomter (14 boliger) og et felt med plass til 10 boliger i rekke pluss 2 frittliggende boliger.

Eneboligtomtene ligger på 332.000 til 423.000 kroner pluss råtomtpris kr. 30,- pr kvm. 
Tomtene for tomannsboliger koster 207.000 kr pluss råtomtpris kr. 30,- pr kvm.
I tillegg kommer oppmåling.
Det resterende feltet koster kr 837.000,- til sammen for refusjon og råtomt, pluss 2 tomter med samme pris som de billigste eneboligtomtene. Dette feltet er egnet for en utbygger.

Oversiktsbilde Rakkestad

Kart over tomter på Rakkestad

Se kart

Reguleringsbestemmelser

 

Feset boligfelt


Det er entrepenør Tellefsen AS som står for utbyggingen av Feset boligfelt. 

Ta kontakt med Vidar Tellefsen tlf 915 67 432 for å avtale et møte eller be om flere opplysninger

Festetomter, innløsing

Kjøp av festet tomt

Fester kan kjøpe ut festet tomt for 100,- kr/m2. I tillegg kommer tinglysningsgebyrer.

Kjøp av tilleggsareal

Prisen pr. kvm. for tilleggsareal er kr. 120,-. I tillegg kommer oppmåling og tinlysningsgebyrer. gjelder ikke kjøp av arealer til boligtomt

 

 

 

Sist oppdatert: 06. februar 2024