Bamble ungdomsskole


Foto: Jiri Havrann

Velkommen til Bamble ungdomsskole

Kontaktinformasjon

Adresse: Bamble ungdomsskole, Tønderveien 10 A, 3961 Stathelle
Telefon: 47657851
E-post: bambleungdomsskole@bamble.kommune.no

Rektor: Atle Rønning Kauppinen E-post Telefon: 46818179

Avdelingsleder 8. trinn: Nadia Marie Steinbrenner E-post Telefon: 98670023
Avdelingsleder 9. trinn:
 Sølvi Mari Johansen E-post Telefon: 41513553
Avdelingsleder 10. trinn: Maja Eriksen E-post Telefon: 48165099

Om skolen

Skolen har 512 elever på 8. – 10. trinn. Det er to klasser på hvert trinn, en A og en B-klasse. Hver av storklassene er delt i tre grupper, slik at inndelingen blir A1, A2, A3, B1, B2 og B3. Hver gruppe har to kontaktlærere.

Bamble ungdomsskole ble etablert høsten 2021 etter sammenslåing av fem ungdomsskoler i kommunen. Vi har i tillegg til undervisningsrom, Skaperverksted, to skolekjøkken, naturfagrom, tre rom til K&H, verksted, kultursal, fem øvingsrom til musikk, idrettshall, turnhall, styrkerom og svømmehall.

På Bamble ungdomsskole har vi to helsesykepleiere, to miljøterapeuter, to rådgivere og sosiallærer.

Vi samarbeider godt med FAU, kulturskolen og ansatte i svømmehallen.

Våre verdier er:

TRYGGHET, INKLUDERING og MESTRING

Velkommen til Bamble ungdomsskole

Skolerute / Fri fra skolen

Skolerute 2022-2023       Søk om fri

Kantine

Les mer om kantinen på Bamble ungdomsskole

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Cecilie Hedlund

Telefon: 481 64 962

E-post: cecilie.hedlund@bamble.kommune.no

Helsesykepleier: Kari Gundersen

Telefon: 951 26 572

E-post: kari.gundersen@bamble.kommune.no

Kontortid er skolens åpningstid. Cecilie er på skolen mandag – fredag, mens Kari er på skolen mandag til torsdag.

Helsestasjon for ungdom er åpen tirsdag kl. 14.00-17.00 og torsdag kl. 13.30-16.30. Cecilie og Kari jobber også noe på helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom

Rådgivning

Vi tilbyr veiledning til alle elevene på 10. trinn på Bamble Ungdomsskole og vi er behjelpelig med søkeprosessen. Vi har også nær kontakt med inntak på fylkeskommunen og rådgiverne på de ulike Videregående skolene.

Kontaktinformasjon

Knut Fjellvang     E-post
Telefon: 95034265

Høgne Skøld        E-post
Telefon: 95034862

Åpningstid: 08.30 til 15.00

Svømmehall

Svømmehall

Råd og utvalg

FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg

FAU og foreldrene er viktige medspillere for et godt læringsmiljø og oppvekstmiljø på Bamble ungdomsskole skole.
FAU skal:           

  • fremme fellesinteressene til foreldrene
  • medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet


FAU-leder: Ann KatrinJorsdotter      Tlf: 481 721 36

SU - Samarbeidsutvalget

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) eller driftsstyre som er skolens øverste samarbeidsorgan. Utvalget skal bestå av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SMU - Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget skal arbeide for en aktiv deltakelse fra elever, foreldre og skolen i arbeidet med skolemiljøet. Utvalget har rett til å uttale seg om arbeidet med skolemiljøet.

NYTTIGE LENKER

https://www.vilbli.no/nb/nb/no

https://utdanning.no/

https://foreldreveilederen.larvikskolen.no/

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/opplaring-og-folkehelse/opplaring-i-skole/

https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo

 

Byggeprosjektet

 

Sist oppdatert: 12. mai 2023