Bamble ungdomsskole


Foto: Jiri Havrann

Kontaktinformasjon

Adresse: Bamble ungdomsskole, Tønderveien 10 A, 3961 Stathelle

Telefon: 47657851

E-post: bambleungdomsskole@bamble.kommune.no

 

Rektor: Atle Rønning Kauppinen E-post Telefon: 46818179

Avdelingsleder 8. trinn: Anne Rosenberg E-post Telefon: 48006784

Avdelingsleder 9. trinn: Maja Eriksen E-post Telefon: 48165099

Avdelingsleder 10. trinn: Nadia Marie Steinbrenner  E-post Telefon: 98670023

Informasjon

Velkommen til Bamble ungdomsskole

Ansatte Bamble ungdomsskole

Skolerute / Fri fra skolen

Skolerute 2021-2022       Søk om fri

Trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

På Bamble ungdomsskole jobber vi med et trygt og inkluderende læringsmiljø, og det skal være en tydelig nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Alle elever har en individuell rett til et trygt psykososialt miljø, og Bamble ungdomsskole arbeider aktivt for dette. Under finner dere viktig informasjon om hvordan vi arbeider med trygt og godt skolemiljø.

Handlingsveileder opplæringsloven 9A eleven sitt skolemiljø

Felles kommunalt ordensreglement for skolene i Bamble

Meld mobbing

Viktige nettsider

Rådgivning

Vi tilbyr veiledning til alle elevene på 10. trinn på Bamble Ungdomsskole og vi er behjelpelig med søkeprosessen. Vi har også nær kontakt med inntak på fylkeskommunen og rådgiverne på de ulike Videregående skolene.

Kontaktinformasjon

Knut Fjellvang    E-post

Glenn Berg        E-post

NYTTIGE LENKER

https://www.vilbli.no/nb/nb/no

https://utdanning.no/

https://foreldreveilederen.larvikskolen.no/

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/opplaring-og-folkehelse/opplaring-i-skole/

https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo

Byggeprosjektet

Svømmehall

Svømmehall

Sist oppdatert: 16. november 2021