Rønholt skole

Velkommen til Rønholt skole

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:Rønholtveien 71, 3960 Stathelle

Telefon: 35 96 57 80
E-post:
ronholt.skole@bamble.kommune.no

Rektor: Per Kristian Bjørnsen
Telefon: 93 49 21 58
E-post: per.kristian.bjornsen@bamble.kommune.no

Fagleder og SFO-leder: May Hilde Thorsberg
Telefon: 48 12 80 82
E-post: may.hilde.thorsberg@bamble.kommune.no

Om skolen

Personalet ved skolen består av 8 ansatte i undervisningsstillinger, en miljøveileder, en miljøterapeut og tre barne- og ungdomsarbeidere/assistenter i skole og SFO. Administrasjonen består av rektor, fagleder/SFO-leder og førstesekretær.

Rønholt skole er en barneskole som ligger naturskjønt til i Vest-Bamble. Det er 78 elever ved skolen, med en klasse på hvert årstrinn. 

Skolen består av to bygg. 6. og 7. trinn har klasserom i nybygget som også har idrettshall. Idrettshallen er skolens storstue med muligheter for mange ulike idrettsaktiviteter. Dette bygget inneholder også barnehage, innendørs skytebane og ungdomsklubb.

I det andre bygget har vi skolens administrasjon, personalrom, SFO, to mediatek, en datalab og klasserom for 1. – 5. klasse. Alle klassene har hver sin fløy med tilhørende uteområde, og alle klasser har inngang med garderobe. Bygget har mange grupperom med ulike spesialrom, blandt annet skolekjøkken, naturfagrom og kunst/håndverksrom. I tilknytning til skolen ligger også en rockecontainer, som er i flittig bruk på ettermiddag og kveldstid

Rundt skolen er det jorder og skog, og selve lekeplassen er også delvis naturtomt.Denne har nylig gjennomgått omfattende oppgradering, og utgjør en fantastisk lekeplass og nærmiljøpark for barn og unge i nærmiljøet. I tillegg har vi to ballbinger som er i daglig bruk.

Facebook

Profil og satsningsområder

Skolen skal skoleåret 2021-22 fortsette å arbeide aktivt med å skape et godt skolemiljø gjennom å:

 •     Videreutvikle våre lokale læreplaner.
 •     Videreutvikle god praksis for underveisvurdering og vurdering for læring.
 •     Ha fokus på fysisk aktivitet og helse gjennom deltakelse i «Aktiv 365»

Vi skal ta vare på de tradisjonsrike arrangementene som bringer barn, lærere og foresatte på skolen sammen, og jobbe videre for å skape gode arenaer for et åpent skole-hjem samarbeid. 

SFO - Skolefritidsordningen

SFO - Skolefritidsordningen

Kontaktinformasjon

SFO leder: May Hilde Thorsberg
Tlf leder : 48 12 80 82
E-post: may.hilde.thorsberg@bamble.kommune.no


SFO base: 481 64 938
Sentralbord: 35 96 57 80

Åpningstider:

  Mandag

  Tirsdag

  Onsdag

  Torsdag

  Fredag

   07.00-08.00  
           og
    13.00-16.30

   07.00-08.00  
           og
    13.00-16.30

   07.00-08.00  
           og
    11.00-16.30

   07.00-08.00
          og
   13.00-16.30

   07.00-08.00
          og
    13.00-16.30

Om Rønholt SFO

Rønholt SFO er et fritidstilbud for alle barn på 1.-4.trinn og elever med særskilte behov på 5.-7.trinn.

SFO har egne lokaler og er plassert i småskolefløyen i barneskolebygget med 1.klasserommet som nærmeste nabo. Her kan barna benytte fasiliteter som idrettshall, ballbinge, lekeapparater og bålplasser. Med skogen tett inntil og flotte turområder i nærmiljøet byr hverdagen på gode opplevelser for barna. 

SFO skal være et trygt og godt sted å være før og etter skoletid. Målet i SFO er å utvikle individuelle og sosiale ferdigheter gjennom lek og tilrettelagte aktiviteter. Vi legger stor vekt på lek og trivsel og at hvert barn skal oppleve mestring i et miljø preget av omsorg og trygghet. Ellers har vi fokus på fysisk aktivitet og helse. Barna får et sunt og variert kosthold med flere varme måltider i uken i tillegg til frukt, grønt og brødmåltider i tråd med folkehelseinstituttets retningslinjer. 

SFO-innmeldinger, endringer og oppsigelser av plass

 • Søknadsfristen er 01.03 hvert år, men opptak gjøres gjennom hele året dersom det er ledige plasser.
 • Det er meget viktig å søke SFO-plass innen fristen, fordi rammetildelingen blir gitt ut i fra antall barn påmeldt ved søknadsfristen.
 • Dersom plassen sies opp i løpet av året, må det betales for oppsigelsesmåneden og en måned i tillegg.
 • Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 1 april. Da vil kommunen kreve betaling ut juni måned. 

Fra 1. august 2023 vil du finne følgende søknadsskjemaer i Visma Flyt skole:


·        Innmelding, endring og oppsigelse av SFO
·        Søknad om redusert betaling - SFO
·        Permisjonssøknad
·        Skoleskyss
·        Klage på standpunktkarakter
·        Søknad om sletting av fravær

Kommunikasjonssystemet mellom skole og hjem er et program som heter Visma Flyt Skole.  Der skal alle foresatte med foreldreansvar ha tilgang til sitt barn og kunne kontakte barnets lærere.

Vi anbefaler å laste ned appen Visma Min skole – foresatt. I den kan du f.eks. motta eller sende meldinger, melde fravær på skole og SFO, og gi samtykker.

Foresatte til våre nye 1. klassinger får tilgang når de registreres inn på skolen og kan da logge seg inn på https://skole.visma.com/bamble  med elektronisk ID. Trenger du hjelp? Slik logger du deg inn.

Alle kommunens søknadsskjemaer skiftes nå ut. Vi legger fortløpende inn nye søknadskjemaer for skole på Visma. Flere skjemaer er allerede på plass (SFO-skjemaene) og alle vil være tilgjengelige fra 1. august. Her vil du blant annet finne søknadskjema for permisjon, SFO og skoleskyss.

For å bruke skjemaene i Visma må du logge deg inn via denne lenken, da du ikke får opp søknadsskjema via appen Visma Skole. 

Mer informasjon om søknader og tidsfrister finner du her.

Priser SFO

Vedtekter SFO 

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Hanne Hoksrød
Telefon: 48 16 50 96
E-post: Hannekleppan.Hoksrod@bamble.kommune.no

Tilstedeværelse: Mandag, tirsdag og torsdag

Les mer om Skolehelsetjenesten

Råd og utvalg

Fau leder: Svein Morten Rogn

Telefon: 95 11 15 53

FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg

FAU og foreldrene er viktige medspillere for et godt læringsmiljø og oppvekstmiljø på Rønholt skole. FAU skal:           

 • fremme fellesinteressene til foreldrene
 • medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
 • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

FAU-leder: Svein Morten Rogn

Telefon: 95 11 15 53

SU - Samarbeidsutvalget

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) eller driftsstyre som er skolens øverste samarbeidsorgan. Utvalget skal bestå av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SMU - Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget skal arbeide for en aktiv deltakelse fra elever, foreldre og skolen i arbeidet med skolemiljøet. Utvalget har rett til å uttale seg om arbeidet med skolemiljøet.

Skolens plan

Skolens plan

Sist oppdatert: 22. august 2023