IUA Telemark

IUA TELEMARK

Varsling av akuttforurensning: 110

Varsling av Kystverket: 33 03 48 00 vakt@kystverket.no

Varslingsinformasjon

Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA-Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø, land og vassdrag i Telemark. IUA-samarbeidet er en landsdekkende beredskap som bygger på de 32 etablerte interkommunale utvalg (regioner). Den kommunale beredskapsorganisasjonen utgjør kjernen i den totale norske beredskapen mot akutt olje- og kjemikalieforurensning.

 

Beredskapsplanverk

Vedlegg A: Varslings- og ressurslister

Vedlegg B: Mob-karter

Vedlegg C: Kystinfo kartløsning

Vedlegg D: Enhetlig ledelsessystem og ELS maler   Logg

Vedlegg E: ELS-Støtteteam

Vedlegg F: Informasjonstjenesten og Veileder for mediehåndtering

Vedlegg G: Sikkerhetsdokument

Vedlegg H: Nødhavner og strandsettingsplasser

Vedlegg I: Avfallshåndtering

Vedlegg J: Miljørisiko- og beredskapsanalyse

Vedlegg K: Rådgivning ved kjemikalieuhell   

Vedlegg L: Hurtigveileder økonomi

Vedlegg M: Håndbok for CBRNe (farlige stoff)

Avtaler N

Avtale IUA Telemark og Bamble kommune

Avtale IUAT og TSFD

Avtale Notodden Kjem.vern N-18

Samarbeidsavtale mellom IUA Telemark og SBT

Samarbeidsavtale IUA Telemark og KyV

Samarbeidsavtale IUA Telemark og P-18

Samarbeidsavtale IUA Oslofjordsamarbeidet

Samarbeidsavtale IUA Telemark og Skien brannvesen

Vern mot akutt forurensning

Vern mot akutt forurensning

HMS bok i oljevern

HMS bok i oljevern

Akutt forurensing terminologi

Akutt forurensing terminologi

Administrativ veileder m/vedlegg

Administrativ veileder m/vedlegg

Strandrensing etter oljeforurensing

Strandrensing etter oljeforurensing

Beredskapsregioner og intertegionalt IUA samarbeid

Beredskapsregioner og Interregionalt IUA samarbeid

Innkalling og møteprotokoller

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

IUA Beredskap

Bilder og utstyrslister

Kontakt og presse

Leder av IUA Telemark: Morten Meen Gallefos, mob 970 58 614

Epost Morten Meen Gallefos

Rådgiver IUA Telemark: Jan-Olaf Kristoffersen, mob 913 65 018

Epost Jan-Olaf Kristoffersen

IUA Telemark i Media

Storøvelse i Telemark 25. - 29. september

Ble satt på alvorlig prøve - liv kunne ha gått tapt

IUA ruster opp i Telemark

IUA Telemark har styrket beredskapen

IUA Telemark omorganiseres

Kristoffersen er på saken

 

Sist oppdatert: 25. september 2023