Frisk Bris

  

Hva er Frisk Bris? 

På Frisk Bris ser vi mennesket i et helhetsperspektiv. Her er alle sider viktige; fysiske, psykiske og sosiale. Kropp og sjel henger sammen. Vi ønsker at alle som mottar tilbud hos oss skal oppleve at innholdet i oppfølgingen fører til mer overskudd og evne til å endre kursen mot egne mål på ulike livsområder. Dette krever en aktiv deltagelse av den enkelte. Med utgangspunkt i deltagerens ressuser finner vi sammen mål som er realistiske og mulige.

Her er noen av de virkemidlene vi bruker for å hjelpe mennesker til å nå sine mål

 • Trening (Yoga,  kondisjonstrening, styrketrening, ballspill m.m)
 • Kostholdsoppfølging
 • Økonomikurs
 • Foredrag innen psykolgi, motivasjon og livsmestring basert på anerkjent metodikk
 • Jobbsøking/CV-skriving/interessekartlegging/intervjutrening m.m
 • Arbeidsmuligheter
 • Arbeidsutprøving i ordinære bedrifter
 • Koordinering av behandling og oppfølging

Her kan du lese om mennesker som har fått oppfølging fra Frisk Bris og deres vei til å  nå sine mål.

Verdier

Leter du etter ansatte i Frisk Bris, se nederst på siden.

Våre tilbud

Arbeidsrettet rehabilitering - arbeid som mål

Målet med programmet er å hjelpe deg til å oppnå en bedre funksjon slik at du kan få tilbake eller ta vare på arbeidevnen. Vi jobber sammen med den enkelte og lager en individuell plan som innholder aktivteter på Frisk Bris, koordinering av tjenester og arbeidsutprøving.

Frisk Bris skreddersyr individuell rehabilitering som skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til å mestring av helserelaterte, miljømessige og personlige forhold som hindrer deltakelse i arbeidslivet.

Les mer her

Frisk Bris skreddersyr individuell rehabilitering som skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte, miljømessige og personlige forhold som hindrer deltakelse i arbeidslivet.

Tilbudet innebærer tverrfaglig kartlegging, tilpasset trening, motivasjonssamtaler, undervisning individuelt og i gruppe og kunnskap om endringsprosesser gjennom veiledning. Målet med rehabiliteringen er at den enkelte skal komme videre i forhold til sine mål og arbeid, helse og aktivitet. Frisk Bris følger opp den enkelte inntill to år.

Målgruppe:

Personer som står utenfor arbeidslivet med sammensatte helsemessige utfordringer. Herunder muskel- skjelett lidelser og/eller lettere psykiske lidelser personer som er sykmeldt på grunn av psykiske plager.

Hovedårsak til innsøking til Frisk Bris er vanlegvis helseavgrensinger og nedsatt funksjonsevne som vanskeliggjør deltakelse i arbeidslivet. Vi ser at når en går gjennom en vanskelig helse- og/eller livssituasjon, kan en oppleve at det er vanskelig å følge opp på arbeid samtidig.

Frisk Bris har størst erfaringsgrunnlag i brukergrupper med muskel- og skjelettlidelser og/eller lettere psykiske lidelser, hvor angst, depresjon og en følelser av å være utladet ofte er vanlige følgekomplikasjonar for brukergruppa vår.

Personer som blir søkt inn kommer inn til samtale innen to uker. På denne samtalen avklares det om Frisk Bris er et riktig tilbud.

Avklared det at det er rett tilbud, søkes personen inn, og det tas sikte på oppstart så raskt det lar seg gjøre.

Frisk Bris jobber så etter en 4-stegs modell: 

 • Utarbeide individuell tiltaksplan
 • Skreddersydd rehabilitering (Fysisk aktivitet, ind. veiledning, kooridinering av hjelpeapparatet, endringsprosesser)
 • Finne rett tiltak (Arbeid, arbeidspraksis, skole, videre behandling
 • Jobbe inntill to år for at personen skal nå sine mål i forhold til livkvalitet og arbeid.
 • Er det spørsmål eller kommentarer så vennligst kontakt oss på mail: henning.weider@bamble.kommune.no eller telefon 91164780.

 

Tilbud til deg som på grunn av psykiske plager har problemer med å mestre jobben

Her vil du få en samtale med psykiatrisk sykepleier som sammen med deg vil lage en plan for behandling for å hjelpe deg tilbake til ditt arbeid. Her benyttes psykologtjenester, tilbudet på Frisk Bris, koordinering med arbeidsgiver m.m

Hver tredje av oss sliter med den psykiske helsen i løpet av året! Hver andre vil oppleve dette i et livsløp.

Dette betyr at det normalt og noen ganger kjenne seg sliten, maktesløs og engstelig. Men at det da også er viktig å ta psykiske helseplager på alvor, og få riktig hjelp og støtte. 

Tilbud til deg som ønsker en livsstilsendring - Frisklivssentralen

Frisklivssentralen tilbyr hjelp til deg som ønsker å endre livsstil og få mer overskudd i hverdagen gjennom fysisk aktivitet, røykesluttveiledning og kostholdsveiledning. Regelmessig fysisk aktivitet kan forebygge og være en effektiv del av behandling og rehabilitering av en rekke sykdommer (diabetes, KOLS, hjerte- og karsykdommer, depresjoner m.m) Søk opp Frisklivssentralen Bamble på facebook for mer informasjon.

For brukere med diabetes eller KOLS samarbeider vi tett med medisinsk personell på Helsehuset (helsestasjonen for voksne) for å skreddersy oppfølgingen.   


Frisk Bris ungdom

Frisk Bris ungdom er rettet mot ungdom i Bamble som står utenfor skole/arbeidsliv og ønsker/har behov for hjelp til å komme inn i skole/arbeidsliv. Vi jobber da sammen med NAV Bamble i et felles talenthus.

Frisk Bris og NAV Bamble har etablert et talenthus hvor ungdom utenfor skole og arbeid får mulighet til å utvikle seg og mestre i et fellesskap. Talenhuset holder til på gamle Fjæra fritidsklubb i nær tilknytning til Frisk Bris sine lokaler. I talenthuset jobber vi med et tilrettelagt motivasjons- og mestringsprogram hvor metodene som motiverende Intervju, Appreciative Inquiry, og VIP 24 er en viktig del av innholdet. Dette kombineres med Frisk Bris sine eksisterende tilbud som omfatter individuelle samtaler, trening og ulike fysiske aktiviteter, coaching, kostholdsoppfølging, økonomikurs, jobbsøking/CV-skriving, arbeidsutprøving, foredrag innen psykologi og livsmestring, samt koordinering av behandling og oppfølging. Vi har et helhetlig syn og alle sider er like viktige, fysiske, psykiske og sosiale.

 For ytterligere informasjon om tilbudene, og hvordan de kan benyttes kontakt:

Sonja Strube 91516492

 

IPS prosjektet i Bamble kommune

Frisk Bris, NAV og DPS har med støtte fra Helsedirektoratet etablert et 3-årig prosjekt. Prosjektet baserer seg på en metodikk som har vist seg svært effektiv for å hjelpe mennesker med psykiske plager inn i det ordinære arbeidsliv. Les mer om prosjektet her.

Hvordan søke plass?

Hvem kan søke inn personer til Frisk Bris? Frisk Bris skal fungere så sømløst og fleksibelt som mulig. Vi har utarbeidet et enkelt henvisningsskjema som kan sendes til oss. Vår adresse er: Bamble kommune v/Frisk Bris PB 80 3993 Langesund.

Dersom du ønsker å drøfte om personen kan nyttigjøre seg av noen tilbud på Frisk Bris, så ikke nøl med å ta kontakt på telefon eller mail. Informasjon finnes nederst på siden.

For nedenforstående instanser, søk via dette. Er du fastlege kan du sende henvisning elektronisk til Bamble kommune. Ring oss på 91164780 dersom noe er uklart.

Henvisningsskjema

NAV
Fastleger
Sykehuset og kommunale avdelinger

Privatperson

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med hva du må gjøre for å få et tilbud på Frisk Bris. Se hvem vi er under her.

Aktuelle skjema

Henvisningsskjema

Rettighetsdokument

Klageprosedyre

Hvem er vi

Kontaktinfo og bilder

Henning Weider

Daglig leder: - tlf: 911 64 780 - Epost
Er utdannet idrettspedagog med tilleggsutdannelser. Har jobbet med aktivitet, mestring og rehabilitering: for arbeidstakere, innenfor psykiatrien, i skoleverket, treningssenterbransjen og med idrettsutøvere.

John Thorbjørn Johansen

Attføringskonsulent: - tlf: 481 64 941 - Epost 
Lang erfaring fra attføringsarbeid i "gamle Aetat" og "gamle Sosialtjenesten". Oppgaver: veiledning/oppfølging i og etter tiltaksperioden. Herunder følge opp i arbeidspraksis, oppfølging i NAV, oppfølging ifh helse og sosiale forhold

Ole Studsgård

Sykepleier: - tlf: 481 65 058 - Epost
Bred yrkesmessig bakgrunn som gir grunnlag for oppfølging i yrkesmessig og sosiale forhold i og utenfor arbeidslivet. Oppgaver: Oppfølging i og etter tiltaksperioden, hjelp og støtte til veien videre ifh jobb, skole, helse og fritid. Arbeider for å styrke tilknytning til organisasjoner og fritidsinteresser.

Inger-Marie Thorvaldsen

Fysioterapeut: - tlf: 913 65 030 - Epost
Har erfaring fra kommunehelsetjeneste og sykehus. Jobber med å skreddersy rehabiliteringsprogram i forhold til funksjonsnivå hos brukerne. Har ansvar for Diabetes/Kols-programmene i Frisk Bris.

Sølvi Abrahamsen

Sykepleier innen psykisk helse: - tlf: 913 65 122 - Epost
Sølvi er utdannet sykepleier med videreutdanning innen psykisk helse. Hun jobber med å hjelpe sykmeldte arbeidstakere med psykiske plager til å få koordinert hjelp og riktig behandling.

Sonja Strube

Helsepedagog: - tlf: 915 16 492 - Epost

Lang erfaring med å jobbe med unge mennesker som skal finne sin vei inn i skole- og eller arbeid. Sørger for at aktivitetene på talenhuset er koordinert opp mot Frisk Bris sitt øvrige tilbud.

Therese Suarez

Administrativ medarbeider: - tlf: 903 67 007 - Epost
Jobber med økonomi/arkiv/kvalitetssikring og øvrige systemer knyttet til driften. Arbeider også med oppfølging av Frisklivssentralen.

Ann-Mari Bjurholt

Frisklivskonsulent:
Er utdannet innen idrett og helse. Arbeider i Frisklivssentralen med å gjennomføre og følge opp helsesamtaler, målsetninger og oppfølging.

Stine Husabø

Miljøterapeut - tlf: 408 01 650
Jobber med unge mennesker som har behov for bistand til  å komme seg videre. Starter i jobben 3.8.2017

Bjørnar Ødegård

Arbeidskonsulent - 94161781
Har en bachelor i folkehelsearbeid og et fagbrev som elektriker. Jobber med å finne rett jobb for de som er på AFT-tiltaket på Frisk Bris.

Hvor er vi?

Vi holder til i flotte nye lokaler i Skoglia 14 i Langesund

Se kart under her.

Program vinter/vår 2019

Program mars 2019

Program april 2019

Evalueringsrapport av Frisk Bris uført av Omsorgsforskning

Evalueringsrapport 2016

Evalueringsrapport 2018

Årrapport 2018

Årsrapport 2018

 

 

 

Sist oppdatert: 25. mars 2019
Frisk Bris

Besøksadresse:

Skoglia 14
3970 Langesund

Telefon: 911 64 780

Kontaktperson: Henning Weider

Tittel: Daglig leder

Telefon: 911 64 780