Kommunen vår

Kontaktinformasjon

Sentralbord: 35 96 50 00
Servicetorget: 35 96 52 40
Telefaks: 35 96 50 01

Vi ber om at alle henvendelser til kommunen sendes på e-post til: postmottak@bamble.kommune.no

Postadresse:
Postboks 80, 3993 LANGESUND

Besøksadresse:
Rådhuset, Kirkeveien 12
3970 LANGESUND

Servicetorget

Åpningstider:
Mandag - fredag: 09.00–15.00

Mer om Servicetorget

Kommunens organisasjon

Administrasjonen i Bamble kommune er organisert i fire kommunalområder. Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder. Alle virksomheter ledes av en kommunalsjef. Hver kommunalsjef representerer kommunedirektøren.

Konstituert kommunedirektør er Birgit Sannes.

Bamble kommune har 944 årsverk med 1142 fast ansatte.

Bamble kommunes organisasjonskart pr. 16.05.23

 

Kommunens oppgaver

Våre tjenester og oppgaver har stor betydning for hverdagen til mange mennesker. Vårt mål er at Bamble skal være en god kommune å leve i.

  • Vi skal yte kommunale tjenester til de som bor eller oppholder seg i kommunen
  • Vi skal føre tilsyn, regulere og gi råd og veiledning på en rekke områder
  • Vi skal kreve inn skatter og avgifter
  • Vi skal legge til rette for et levende lokaldemokrati
  • Vi skal planlegge og styre hvordan kommunen skal bygges ut

I møte med kommunen skal alle oppleve respekt, vennlighet og ansatte som forsøker å finne gode løsninger.

Våre verdier

Engasjert - er modig og ser muligheter

Kompetent - kvalitet og utvikling i alle ledd

Respekt - likeverd og lojalitet

Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det eller ikke. Felles verdigrunnlag og målforståelse er en forutsetning for god samhandling, kvalitetssikring og ressursutnyttelse. Utvikling/bevisstgjøring og vedlikehold av et felles verdigrunnlag er derfor våre viktigste overordnede oppgaver. Vi kan aldri få regler og retningslinjer som gir svar på alle utfordringene i hverdagen. Her er verdiene rettesnor for vår atferd.

Arbeidsgiverpolitikk

Etiske retningslinjer

Vennskapskommuner

Bamble kommunes vennskapskommuner

I juni 2011 ble "Nordens plass" foran inngangen til rådhuset i Langesund åpnet av daværende ordfører Jon Pieter Flølo og landskapsarkitekt Jan Freste. På en stor kalkstein (bearbeidet av Jan Freste) står et messingskilt med navnet til alle vennskapskommunene

Vil du bo i Bamble?

Boliger/tomter til salgs i Bamble:

Halen gård

Halen Gård - utleie

Praktisk informasjon

Tlf: 48 03 52 28

Adresse: Skarpenordveien 23, 3970 Langesund.

Om Halen Gård
Halen gård er et tradisjonsrikt, særpreget og praktisk sted for arrangementer, møter og kurs. Vi kan tilby lokale for 70 personer. Bygget leies ut til bryllup, dåp, konfirmasjon, jubileum, feiring av runde tall (fra fylte 30 år). Annet må avtales nærmere.

Det er viktig å notere seg at Halen Gård kan bookes 3 år frem i tid fra den datoen du ringer.

Av audio-visuelt utstyr har vi projektor, flip-over, TV/video, musikkanlegg med surroundsystem, mikrofoner etc. Enhver som har noe stort å feire, ønsker selvsagt at det skal bli vellykket. Halen gård som selskapslokale har atmosfære som inviterer til feststemning.

Mer informasjon

Grafisk profil

I 2014 lanserte Bamble kommune en ny grafisk profil for hvordan kommunen skal fremstå. Åpne lenken under for å få et glimt.

Grafisk profilhåndbok for Bamble kommune

Generelt om Bamble

Politivedtekter for Bamble kommune

Grendlandssamarbeidet

VisitBamble

Generelt om Bamble kommune

Kulturminner

(for litt mer interesserte lesere)

 

Sist oppdatert: 01. september 2023