Kommunen vår

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Servicetorget

Til Servicetorget

Finn ansatt

Telefonliste

Kommunens organisasjon

Geir Håvard Bjelkemyr-ØstvangAdministrasjonen i Bamble kommune er organisert i fire kommunalområder og to stabsfunksjoner. Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder. (Bildet til høyre: Kommunedirektør  Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang)Hver kommunalsjef representerer kommunedirektøren. Alle virksomheter ledes av en kommunalsjef. 

Bamble kommune har 944 årsverk med 1142 fast ansatte.

Bamble kommunes organisasjonskart pr. 14.01.21

 

Årsmelding 2017 - populærutgave

Årsmelding 2016 - populærutgave

Årsmelding 2015 - populærutgave

Årsmelding 2014 - populærutgave

 

Kommunens oppgaver

Våre tjenester og oppgaver har stor betydning for hverdagen til mange mennesker. Vårt mål er å bidra til at Bamble skal være en god kommune å leve i.

 • Vi skal yte kommunale tjenester til de som bor eller oppholder seg i kommunen
 • Vi skal føre tilsyn, regulere og gi råd og veiledning på en rekke områder
 • Vi skal kreve inn skatter og avgifter
 • Vi skal legge til rette for et levende lokaldemokrati
 • Vi skal planlegge og styre hvordan kommunen skal bygges ut

I møte med kommunen skal alle oppleve respekt, vennlighet og ansatte som forsøker å finne gode løsninger.

Politivedtekter

Fastsatt av Bamble kommunestyre 21. september 2017 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. Stadfestet av Politidirektoratet med noen endringer 25. september 2018, jf. delegeringsvedtak 16. november 2000 nr. 1151.

Se politivedtektene her

Vennskapskommuner

Bamble kommunes vennskapskommuner

I juni 2011 ble "Nordens plass" foran inngangen til rådhuset i Langesund åpnet av ordfører Jon Pieter Flølo og landskapsarkitekt Jan Freste. På en stor kalkstein (bearbeidet av Jan Freste) står et messingskilt med navnet til alle vennskapskommunene

Grenlandssamarbeidet

Visitbamble

Vil du bo i Bamble?

Boliger til salgs i Bamble:

Finn bolig

Tomter til salgs i Bamble:

Finn tomt

Boligtomter Rakkestad boligfelt

Boligtomter nær sjøen i Bamble.Rakkestad boligfelt på Bamblekysten.

 • Solrik, vestvendt beliggenhet
 • Kort vei til badeplass og andre friarealer
 • Variert størrelse på tomtene
 • Landlige og barnevennlige omgivelser

  Bamble kommune har for salg tomter i naturskjønne omgivelser på Rakkestad, nær Valle.
  Feltet er opparbeidet med blandet bebyggelse, det vil si både eneboliger, tomannsboliger og noen mindre leilighetsbygg. 
  Totalt 75 boligenheter, hvorav 30 eneboliger: 22 eneboligtomter, 7 tomannsboligtomter (14 boliger) og et felt med plass til 10 boliger i rekke pluss 2 frittliggende boliger. Prisene varierer med størrelse og beliggenhet. 

  Se kart     Reguleringsbetemmelser

  Eneboligtomtene ligger på 332.000 til 423.000 kroner pluss råtomtpris kr. 30,- pr kvm. 
  Tomtene for tomannsboliger koster 207.000 kr pluss råtomtpris kr. 30,- pr kvm.
  I tillegg kommer oppmåling.
  Det resterende feltet koster kr 837.000,- til sammen for refusjon og råtomt, pluss 2 tomter med samme pris som de billigste eneboligtomtene. Dette feltet er egnet for en utbygger.

Feset boligfelt

Det er entrepenør Tellefsen AS som står for utbyggingen av Feset boligfelt. 

Ta kontakt med Vidar Tellefsen tlf 915 67 432 for å avtale et møte eller be om flere opplysninger

Verdier

 • Engasjert - er modig og ser muligheter
 • Kompetent - kvalitet og utvikling i alle ledd
 • Respekt - likeverd og lojalitet

Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det eller ikke. Felles verdigrunnlag og målforståelse er en forutsetning for god samhandling, kvalitetssikring og ressursutnyttelse. Utvikling/bevisstgjøring og vedlikehold av et felles verdigrunnlag er derfor våre viktigste overordnede oppgaver. Vi kan aldri få regler og retningslinjer som gir svar på alle utfordringene i hverdagen. Her er verdiene rettesnor for vår atferd.

Verdier

Arbeidsgiverpolitikk

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Administrasjonen i kommunen

Service- og dokumentsenter

Service- og dokumentsenter er en del av Administrasjon og organisasjonsutvikling sine fellestjenester. Virksomheten er lokalisert på rådhuset og består av arkiv, IKT, innkjøp og servicetorg.

Virksomheten har ansvar for:

 • Dokumenthåndtering, kvalitetssikring og registreringer i kommunens sak- og arkivsystem
 • Postlister
 • Finne dokumenter i eldre og avsluttede arkiver (etter nærmere avtale)
 • Drift av kommunens servicetorg
HR

Hovedoppgaver:

 • Videreutvikling av lønns- og personaladministrative tjenester, samt kommunens arbeidsgiverpolitikk
 • Sikre at det foregår organisasjonsutvikling og implementering i alle ledd av organisasjonen, samt følge opp ledelsessystemer som selvledelse, medarbeider- og utviklingssamtaler, kvalitetsarbeid, opplæring og rekruttering
 • Rådgiving og veiledning
 • Attføring, omplassering og vernetjeneste
 • Føre de lokale forhandlingene, påse revisjon og vedlikehold av tariffavtaler
 • Følge opp og implementere lovverk og forskrifter innenfor det personalpolitiske området, samt innenfor helse, miljø og sikkerhet
 • Utarbeide kommunens personal- og organisasjonspolicy, samt omstillingsstrategier
 • Videreutvikling av kommunens behov for generell og faglig kompetanse
 • Følge opp kommunenes personal og pensjonsforsikringer
 • Utvikle og implementere kommunens kvalitetsarbeid, samt være ansvarlig for kvalitetsprisen
 • Systemansvar for lønns- og personalsystem
 • Sørge for at Bamble kommune er en god lærebedrift
 • Sørge for åpen og korrekt informasjon
 • Vedlikehold, oppfølging og utvikling av HMS og kvalitet
 • Ekstern og intern informasjon og kommunikasjon
 • Organisasjonsutvikling og opplæring
Plan og økonomistyring

Virksomheten yter støtte til kommunens øvrige enheter innenfor områdene budsjett, regnskap, og økonomistyring. I tillegg ligger kommunal innfordring/fakturering og Skatteinnkreving under virksomheten.

Virksomheten har ansvar for blant annet

 • Fakturering og innfordring: Innkreving av kommunale krav, herunder blant annet eiendomsskatt, kommunale gebyrer, husleie, institusjonsopphold, SFO, barnehage, helse og omsorgstjenester, og skjenkebevilling. I tillegg har virksomheten ansvar for innfordring av misligholdte sosiallån og formidlingslån.
 • Skatteinnkreving: Skatteoppkreveren har ansvar for innkreving av arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk, forskuddsskatt, restskatt, og upersonlig forskuddsskatt/upersonlig restskatt.
 • Plan – og Budsjett: Ansvarlig for utarbeidelse av budsjett, driftsrapporter og årsmelding. Yter også support til øvrige enheter i forhold til økonomistyring, budsjett og regnskap.
 • Regnskap: Ansvarlig for kommunens bilagsbehandling, remittering og inngående fakturabehandling. Avstemmer og kontrollerer kommunens regnskap, samt veileder øvrige enheter i attestasjon og regnskapsføring. I tillegg ansvarlig for pålagt rapportering til Altinn og Statistisk Sentralbyrå.

Servicetorget

Servicetorget er stedet for alle som ønsker å komme i direkte kontakt med Bamble kommune. Her møter du medarbeidere som kan gi deg informasjon og veiledning om alle kommunens tjenester. Vi har en publikums pc, mulighet for mindre kopierings oppdrag, trådløs internettoppkobling og kommunens trykte skjemaer og annen informasjon for utlevering på forespørsel.

Åpningstider
Servicetorget er åpent alle virkedager (mandag-fredag) i tiden 07:30 – 15:00.

Telefon og Chat
Telefon: 35 96 52 40
Chat (se blå knapp nederst til høyre på siden)
Sosiale media: www.facebook.no/bamblekommune
E-post: postmottak@bamble.kommune.no

Adresse
Vi holder til på rådhuset i Kirkeveien 12, 3970 Langesund, og du finner oss rett på innsiden av hovedinngangen. Her kan du levere post og pakker direkte til Bamble kommune.

Legat til sosiale formål

Legatets formål er sosialt vanskeligstilte personer tilhørende i Bamble kommune.

Søknadsfrist er 1. oktober hvert år. Det må søkes på eget søknadsskjema. Se også regler for tildeling av legatmidler.

Alle søknader behandles strengt konfidensielt. Det er Bamble legatstyre som foretar tildeling av midler. Dette gjøres i god tid før jul hvert år.

Regler for tildeling av legatmidler     Søknadsskjema

KS Læring

Kommunens interne kurs

Halen Gård - utleie

Praktisk informasjon

Tlf: 35 96 53 23

Om Halen Gård
Halen gård er et tradisjonsrikt, særpreget og praktisk sted for arrangementer, møter og kurs. Vi kan tilby lokale for 70 personer. Bygget leies ut til bryllup, dåp, konfirmasjon, jubileum, feiring av runde tall (fra fylte 30 år). Annet må avtales nærmere.

Det er viktig å notere seg at Halen Gård kan bookes 3 år frem i tid fra den datoen du ringer.

Av audio-visuelt utstyr har vi projektor, flip-over, TV/video, musikkanlegg med surroundsystem, mikrofoner etc. Enhver som har noe stort å feire, ønsker selvsagt at det skal bli vellykket. Halen gård som selskapslokale har atmosfære som inviterer til feststemning.

Hvordan tar jeg kontakt:
Tlf: 35 96 53 23 (kontortid: 08.00 - 15.00)
Adresse: Skarpenordveien 23, 3970 Langesund.

Mer informasjon

Grafisk profil

I 2014 lanserte Bamble kommune en helt ny grafisk profil for hvordan kommunen skal fremstå. Åpne linken under for å få et glimt.

Grafisk profilhåndbok for Bamble kommune

Generelt om Bamble

Generelt om Bamble kommune

Kulturminner

(for litt mer interesserte lesere)

Flexiruter - offentlig transporttilbud

Sist oppdatert: 02. november 2021