Ny 1.gangsbehandling - Detaljregulering av Rådhusplassen

Offentli høring -annonse i avisa den 15.10.2021

Høringsannonse Rådhusplassen Stathelle.pdf

Saksfremlegg og vedtak i Formannskapet for ny 1.gangsbehandling.

Saksfremlegg Rådhusplassen.pdf

Vedtak Formannskapet.pdf

Plankart, Rådhusplassen Stathelle, Bestemmelser og Planbeskrivelse.

Plankart_Rådhusplassen Stathelle-A1.pdf

Planbestemmelser Rådhusplassen Stathelle.pdf

Planbeskrivelse Rådhusplassen.pdf

Situasjonsplan 1-500, antall P-plasser 25

Situasjonskart - parkeringsplasser.pdf

Situasjonsplan 1-500, oppdatert 23.6.2020

Situasjonskart.pdf

 

Sist oppdatert: 05. oktober 2021