IUA Telemark

IUA TELEMARK

Varsling av akuttforurensning: 110

Varsling av Kystverket: 33 03 48 00 vakt@kystverket.no

Varslingsinformasjon

Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA-Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø, land og vassdrag i Telemark. IUA-samarbeidet er en landsdekkende beredskap som bygger på de 32 etablerte interkommunale utvalg (regioner). Den kommunale beredskapsorganisasjonen utgjør kjernen i den totale norske beredskapen mot akutt olje- og kjemikalieforurensning.

Kontaktinformasjon

Leder av IUA Telemark:

Morten Meen Gallefos, mob 970 58 614   Epost

Rådgiver IUA Telemark

Jan-Olaf Kristoffersen, mob 913 65 018 Epost

 

Avtaler N

Avtale IUA Telemark og Bamble kommune

Avtale IUAT og TSFD

Avtale Notodden Kjem.vern N-18

Samarbeidsavtale mellom IUA Telemark og SBT

Samarbeidsavtale IUA Telemark og KyV

Samarbeidsavtale IUA Telemark og P-18

Samarbeidsavtale IUA Oslofjordsamarbeidet

Samarbeidsavtale IUA Telemark og Skien brannvesen

 

Innkalling og møteprotokoller

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 

 

 

Sist oppdatert: 10. november 2023