Kart og oppmåling

KART

Webkart

Felles kartløsning for Grenlandskommunene

Eiendomsopplysninger / Digitale kartdata

Digitale kartdata bestilles gjennom en web-tjeneste hos Infoland. Bestiller må registrere seg som kunde og får en bruker ID og passord. Tjenesten nås via www.infoland.no

Dataene leveres i SOSI-format og DXF-format med koordinater i datum Euref89 og koordinatsystem UTM Sone 32. Dataene oversendes på epost

Situasjonsplaner

Byggesøknader skal inneholde en situasjonsplan. Dette er en type kart som du henter på kommunens hjemmeside og hvor du tegner inn omrisset av det planlagte byggetiltaket. Informasjonen du sender inn brukes til å plassere tiltaket ditt i offentlige kart, og som dokumentasjon på at alle avstandskrav i loven er overholdt.

Turkart

Se turforslag /kart

OPPMÅLING

Kontaktperson: Brit Heimdal - tlf: 35 96 51 01 - E-post 

Eletronisk søknadsskjema

Oppmålingsforretning etter matrikkelloven (pdf)

Oppmålingsforretning - søknadspliktige tiltak (pdf)

Ferdig utfylte søknadsskjemaer og oppmålingsrekvisisjoner sendes til postmottak@bamble.kommune.no 


Seksjonering
 

Grensejustering

Mellom naboeiendommer kan det foretas små justeringer av eiendomsgrensene. Grense mellom matrikkelenheter kan justeres uten at det blir innhentet tillatelse om pantefrafall. De berørte partene må være enige om at en slik justering foretas. En grensejustering er ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og behandles kun etter matrikkelloven.

Grensejustering (Tjeneste)

"Se eiendom"

"Se eiendom" viser alle eiendommer i Norge, eiendomsgrenser og gårds- og bruksnummer.

Gå til "Se eiendom"

Sist oppdatert: 07. september 2022