Stathelle barneskole

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Kjellstadbakken 36, 3960 Stathelle
Postadresse: Bamble kommune v/ Stathelle barneskole, Postboks 80, 3993 Langesund
Telefon: 35 96 74 50

Rektor: Gro Lien

Om Stathelle barneskole

Skolen har 354 elever på 1.-7.trinn fordelt på 18 klasser. Det er 60 ansatte ved skolen. Vi har et viktig og godt samarbeid med FAU. Skolen har flotte uteområder som brukes i både lek og læring.

Organisasjonskart

Start og sluttider

Visjon og verdier

Stathelle barneskole har følgende visjon: «Vi åpner dører mot verden og framtida».

Verdiene våre er kompetanse, trygghet og respekt.

Vi ønsker ved å jobbe med dette for å gi barna muligheter til å realisere sitt potensiale i utdanning, arbeids- og samfunnsliv.

Trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. På Stahelle barneskole har arbeidet med et trygt og godt skolemiljø blitt sterkt vektlagt, og det skal være en tydelig nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Alle elever har en individuell rett til et trygt psykososialt miljø, og Stathelle barneskole arbeider aktivt for dette.Under finner dere viktig informasjon om hvordan vi arbeider med trygt og godt skolemiljø.

Hva skal skolen gjøre - Handlingsveileder trygt og godt læringsmiljø

Felles kommunalt ordensreglement for skolene i Bamble

Varslingsskjema til rektor     Meld mobbing

Viktige nettsider

 

Satsingsområder

Bamble kommune har en felles strategiplan for alle sine grunnskoler. Den har som hovedmål at skolene skal åpne dører mot verden og fremtiden og dette konkretiseres gjennom fire satsningsområder:

1.      Alle barn skal bli vinnere i eget liv ut fra egne forutsetninger

2.      Alle barn skal oppleve helhet og sammenheng i opplæringsløpet

3.      Alle barn skal være inkludert, oppleve trygghet og mestring i sitt læringsmiljø

4.      Alle barn skal møte høyt kvalifiserte og profesjonelle voksne gjennom hele opplæringsløpet

Ut fra disse satsningsområdene har Stathelle barneskole laget sin egen virksomhetsplan, som beskriver hvordan vi jobber mot disse målene. Denne finner du et annet sted på denne siden.

Skolerute / fri fra skolen

Skolerute 2022 - 2023    Søk om fri 

SFO

Åpningstider: 07.00 - 16.30

Telefon
Basen: 35 96 74 56 
SFO-leder kontor: 36 96 74 59 /ev. sentralbord: 35 96 74 50
SFO-leder mobil: 959 28 251

Om Stathelle SFO

Stathelle SFO er et fritidstilbud for alle barn på 1.–4.trinn og elever med særskilte behov på 5. - 7. trinn 

Vi er en av kommunens største, med ca. 79 barn påmeldt fra skolestart 2020. Det er totalt 17 ansatte på SFO. Det er kun SFO leder som er ansatt i 100 % stilling.

SFO har egne lokaler nede i sørenden av skolens bygg, her kan barna benytte fasiliteter som kunstgressanlegg og turløyper i skogen. Skolen har også to fotballbinger som benyttes daglig. Om vinteren er det kort vei til både lysløype og skøytebane ved «Tantes benk».

SFO skal være et trygt og godt sted å være før og etter skoletid. Målet i SFO er å utvikle individuelle og sosiale ferdigheter gjennom lek og tilrettelagte aktiviteter. Vi legger stor vekt på lek og trivsel og at hvert barn skal oppleve mestring i et miljø preget av omsorg og trygghet. Ellers har vi fokus på fysisk aktivitet og helse. Barna får servert brødmat hver dag sammen med frukt/grønt, og en dag i uken serveres det varm mat. Vi følger folkehelseinstituttets retningslinjer.

For å kunne gi et best mulig tilbud til våre brukere og for å kunne bli bedre, er vi opptatt av at brukerne våre gir oss tilbakemeldinger om barna og vår SFO.

Velkommen til oss :-)

Årsplan for Stathelle SFO

Årsplan 22/23

SFO-innmeldinger, endringer og oppsigelse av plass:

Alle innmeldinger, endringer og oppsigelser av SFO plass må fra 2014 gjøres via Bamble kommune sin hjemmeside:  

Søknadsskjema

  • Søknadsfristen er 01.03.2021.
  • Det er meget viktig å søke SFO plass innen fristen, fordi rammetildelingen blir gitt ut i fra antall barn påmeldt ved søknadsfristen.
  • Dersom plassen sies opp i løpet av året, må det betales for oppsigelsesmåneden og en måned i tillegg.
  • Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 1 april. Da vil kommunen kreve betaling ut juni måned. 

Priser SFO

Vedtekter SFO     Vedtekter SFO (Eng.)

Helsesøster

Solfrid L. Aas er helsesøster ved skolen i 80% stilling (20% på Grasmyr). Tlf: 35 96 74 66

Utvalg

Kunst fra skolen

Kunst fra skolen

Andre kommunale skoler

Rugtvedt skole

Rønholt skole

Langesund barneskole

Herre skole

Paletten

Bamble ungdomsskole

Sist oppdatert: 06. februar 2023