Detaljregulering Frier - Tråk vest for FV 353 - oppstart av planarbeid

INFORMASJONSMØTE TORSDAG 6.MAI 2021 KL.18.00

Informasjonsmøte 6.mai kl.18.00.pdf

Linken til informasjonsmøte Torsdag 6.mai kl.18.00.msg

Annonse i avisa både Ta og Varden den 30.3.21.

Annonse Varden.pdf

Varslingsbrev sendt ut til berørte.

01--10222125_Varslingsbrev Frier – Tråk Vest for Fv353.pdf

Notat -vurdering av om reguleringsplan for Frier - Tråk vest for FV 353 utløser krav om Konsekvensutredning.

Notat_KU vurdering_ Frier -Tråk .pdf

Oversiktskart.

Oversiktskart Frier -Tråk.pdf

avgrensning Frier - Tråk.pdf

Sist oppdatert: 30. april 2021