Detaljreguleringsplan for E18 Tvedestrand - Bamble. Høring og offentlig ettersyn

Annonse i avisa 30.6.21 - Frist 15.9.21 Detaljreguleringsplan for E18-Tvedestrand - Bamble - Høring og Offentlig ettersyn.

Annonsen i avisa 30.6 frist 15.9.2021.pdf

Vi gjør oppmerksom på at i annonsen så ligger det en link til nyeveiers prosjektside - hvor dere kan se alle dokumentene og velg selv hvem som er intresant for dere - vi har ikke muligheten for legge ut alle de på hjemmesiden - men legger ut noen. Det er veldig mange fagrappert

Varselbrev /vedtak i det interkommunale plansamarbeid 25.6.21

Varselbrev - vedtak.pdf

Plankart for Bamble.

Plankart Bamble.pdf

Bestemmelser for Bamble.

Reguleringsbestemmelser Bamble.pdf

Planbeskrivelsen er samlet for alle 6 kommunene.

Planbeskrivelse hovedrapport.pdf

Notat kommunevise tilbakemeldinger perioden januar - april 2021.

Notat kommunevis dialog.pdf

Fagrapport risiko og sårbarhetsanalyse.

Fagrapport risiko- og sårbarhetsanalyse.pdf

Fagrapport støy ( se linken flere dokumenter - støykart)

Fagrapport støy.pdf

Estetisk oppfølgingsplan

Estetisk oppfølgingsplan.pdf

Fagrapport anleggsgjennomføring.

Fagrapport anleggsgjennomføring.pdf

Medvirkning for barn og unge - Workshop.

Medvirkning barn og unge - workshop.pdf

Fagrapport kvikkleire utredninger (er mange rapporter - se linken)

Fagrapport kvikkleire utredning.pdf

Sist oppdatert: 01. juli 2021