Velkommen til et nytt skoleår!

Sist oppdatert: 15. august 2023

Mandag 21. august er første skoledag etter ferien. Her finner du oppmøtetider for alle grunnskolene i Bamble.

Herre skole
• 1.trinn kl. 09.30
• 2.trinn - 7.trinn kl. 08.30

Langesund barneskole
• 1.trinn kl. 09.30
• 2.trinn - 7.trinn kl. 08.30

Stathelle barneskole
• 1.trinn kl. 9.00
• 2.trinn - 7.trinn kl. 8.30

Rugtvedt skole
• 1.trinn kl. 09.30 - 14.05
• 2.trinn - 7.trinn kl.08.15 - 14.05

Skolestarterne møter opp ved inngangen til SFO. SFO er åpen etter skoleslutt.
Bussene går til vanlig tid ca kl. 14.15 fra Rugtvedt. Elever som har busskort fra tidligere bruker det, nye elever får busskort fortløpende.

Rønholt skole
• 1.trinn kl. 10.00 - 13.00
• 2.trinn - 7.trinn kl. 08.00 - 13.00

Bamble ungdomsskole
• 8.trinn - 10.trinn kl. 08.30

Skolerute 2023/24
Informasjon om SFO

Foto: CLA