Skoler/SFO/Barnehager/Paletten

Skolene i Bamble

Bamble ungdomsskole     Herre skole     Langesund barneskole     

Rugtvedt skole     Rønholt skole     

Stathelle barneskole

SFO

Herre skole     Langesund barneskole     Rugtvedt skole     Rønholt skole     Stathelle barneskole

Barnehager

Kommunale barnehager 

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage    Grasmyr naturbarnehage     Nustad barnehage
     
Rønholt barnehage      Sundby barnehage     Uksodden barnehage

Private barnehager

Marthas hage     Grashoppa barnehage     Solstua kulturbarnehage     

Stokkevannet barnehage     Tirilltoppen barnehage

Sist oppdatert: 19. september 2022