Skoler/SFO/Barnehager/Paletten

 

Skolene i Bamble

 

Grasmyr ungdomsskole     Herre skole     Langesund barneskole     

Langesund ungdomsskole     Rugtvedt skole     Rønholt skole     

Stathelle barneskole

SFO

Herre skole     Langesund barneskole     Rugtvedt skole     Rønholt skole     Stathelle barneskole

Barnehager

Kommunale barnehager 

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage    Grasmyr naturbarnehage     Nustad barnehage
     
Rønholt barnehage      Sundby barnehage     Uksodden barnehage

Private barnehager

Marthas hage     Grashoppa barnehage     Solstua kulturbarnehage     

Stokkevannet barnehage     Tirilltoppen barnehage

Sist oppdatert: 05. januar 2021