Skole

 

 

 Åpner dører mot verden og framtida

Enhet for oppvekst har som målsettinger at alle barn skal bli vinnere i eget liv, at alle barn skal
oppleve helhet og sammenheng i opplæringsløpet, at alle barn skal være inkludert, oppleve trygghet og mestring i sitt læringsmiljø, og at alle barn skal møte høyt kvalifiserte og profesjonelle voksne gjennom hele opplæringsløpet.

Skolene i Bamble

   

  

Skolerute

Skolerute 2023-2024

Skolerute 2024-2025

Skolerute Langesund barneskole 2023-2024

SFO - Skolefritidsordningen

Informasjon om SFO

Viktig informasjon om Visma Flyt

Kommunikasjonssystemet mellom skole og hjem er et program som heter Visma Flyt Skole.  Der skal alle foresatte med foreldreansvar ha tilgang til sitt barn og kunne kontakte barnets lærere.

Vi anbefaler å laste ned appen Visma Min skole – foresatt. I den kan du f.eks. motta eller sende meldinger, melde fravær på skole og SFO, og gi samtykker.

Foresatte til våre nye 1. klassinger får tilgang når de registreres inn på skolen og kan da logge seg inn på https://skole.visma.com/bamble  med elektronisk ID. Trenger du hjelp? Slik logger du deg inn.

Alle kommunens søknadsskjemaer skiftes nå ut. Vi legger fortløpende inn nye søknadskjemaer for skole på Visma. Flere skjemaer er allerede på plass (SFO-skjemaene) og alle vil være tilgjengelige fra 1. august. Her vil du blant annet finne søknadskjema for permisjon, SFO og skoleskyss.

Her finner du skjemaene i Visma Flyt

Mer informasjon om søknader og tidsfrister finner du her.

Gi dine innspill til lokale forskrifter

Høring av lokale forskrifter til ny opplæringslov. Bamble kommune skal vedta flere forskrifter før skolestart i august 2024, og vil gjerne ha dine innspill innen 5. mai.

Les nyhetssaken


Miljøterapeut i skole

Alle skolene i Bamble kommune har hver sin miljøterapeut som er der for alle elever. Miljøterapeuten skal hjelpe til og skape et godt og trygt skolemiljø samt å forebygge mistrivsel, konflikter, mobbing, rus og andre sammensatte sosiale problemer blant elever.   Miljøterapeutene har tid til å snakke og lytte til elever som trenger det, og de kan være en støtte i en periode eller i saker som oppleves som vanskelig for elever. Miljøterapeutene er også fast medlem av skolens Kompetanseteam. De samarbeider med de ansatte på skolen, hjemmet, helsesykepleier og andre instanser der det trengs for å gi enkelte elever eller grupper best mulig tilbud om hjelp og støtte så tidlig som mulig. De er også med på å arrangere ulike aktiviteter og ferietilbud rettet mot barn og ungdom utenom skoletiden. Miljøterapeutene på ungdomsskolen jobber også opp mot kommunens ungdomsklubber ved behov.  

Trygt og godt skolemiljø

Trygt og godt skolemiljø

Kontaktinformasjon

Kommunalsjef: Bjørg Rein

Telefon: 35 96 50 30

Virksomhetsleder: Anita Hjorteseth

Send e-post

Sist oppdatert: 25. mars 2024