KUNSTPROSJEKT

Prekvalifisering til kunstprosjekt ved Bamble ungdomsskole.Kunstutvalget ved Bamble ungdomsskole søker kunstnere og kunsthåndverkere til prekvalifisering for kunstprosjekt ved Bamble ungdomsskole

INVITASJON TIL ÅPEN PREKVALIFISERING til BAMBLE UNGDOMSSKOLE

Ungdoms tanker om fremtiden og livet her og nå er sentrale i dette prosjektet. Skolen skal utvikle ungdoms evner og kompetanse til å møte framtida for å bli vinnere i eget liv og engasjerte samfunnsborgere. Kunstprosjektet skal i tråd med dette ha fokus på de unges framtid og de utfordringer de vil møte i sine liv. Kunstutvalget har spurt alle elever på 7. – 10. trinn i Bamble om hva de tenker om framtida og hva de synes er viktig i samfunnet. Blant svarene er begreper som venner, familie, utdanning, jobb, klima, forsøpling, rasisme og toleranse m.m.

Et representativt utvalg av elevenes svar er samlet i en rapport som er tilgjengelig på forespørsel. Animasjoner med utdrag av alle  elevbesvarelsene kan også sees lengre ned på denne siden.

Klikk HER for å få tilsendt rapporten som pdf.


Foto: James Dodson

 

Om oppdraget

Etter åpen prekvalifisering vil det bli invitert til direkteoppdrag og lukket konkurranse for prosjekter både inne og ute. 

Utvalget er interessert i hele mangfoldet av kunstneriske metoder; maleri, tegning, fotografi, mediakunst, sosiale og relasjonelle verk som innbefatter ungdommers medvirkning og skulptur. Vi oppfordrer også kunstnere uten erfaring fra kunst i offentlig rom til å søke.

 

Om byggeprosjektet:

Bamble kommune samler fem skoler til en ny, felles ungdomsskole. Skolen skal romme opplæringen for alle ungdomsskoleelever i Bamble. I tillegg til skolefunksjoner, bygges det to idrettshaller, svømmeanlegg og rom for kulturaktiviteter. Skolen etableres på Grasmyr, sentralt og samtidig nært friluftsområder mellom Stathelle og Langesund.

Skoleanlegget skal i første rekke tilrettelegges for skoleformål, men blir også en viktig arena for identitetsbygging, sosiale relasjoner og kulturell eller fysisk aktivitet.

 

Skolens kapasitet og funksjoner:

Skolen skal ha en normal kapasitet for 540 elever på 8.–10. trinn, men kan i perioder kunne skaleres opp til 600 elever.  Skolen sammen med basishall, idrettshall, svømmehall og uteområde skal legge til rette for et mangfold av aktiviteter slik at hver enkelt ungdomsskoleelev skal oppleve tilhørighet, mestring og autonomi. Når skoledagen er over skal det være naturlig å bli værende på skolen for å gjøre lekser, delta i idretts- og kulturaktiviteter eller bare møte venner i en uformell og avslappende atmosfære.

Skolen får i forbindelse med hovedinngangen et kantineområde – vrimleareal med et trappeamfi («skolens hjerte»).  Området skal også kunne fungere som arena for enkle kulturaktiviteter.  «Skolens hjerte» er knyttet sammen med en større kultursal med scene og det er i tillegg flere andre rom for kulturaktiviteter.

Fakta:

Bamble kommune

Kunstbudsjett:                                NOK 3 mill                                       

Arkitekt/ Landskapsarkitekt:      Spinn arkitekter / IN`BY

Totalentreprenør:                         Backe Vestfold og Telemark

Areal:                                               Prosjektet består av ca 15 000 m2 bygningsmasse, og 16 000m2   samlet uteområde.

Framdrift:                                         Skolen klar til bruk august 2021.

Her kan du lese mer om Bamble ungdomsskole

Les om prosjektet og se plantegninger

 

Hva må du sende inn?

Interesserte kunstnere må sende inn dokumentasjon av inntil 10 arbeider, en kort begrunnelse for interesse, samt CV.

Konkrete forslag ønskes ikke i denne delen av prosessen.

Alt skal inn i en pdf. Maks 5 mb.

Det samlede kunstprosjektet er på 3 mill. kr.

Navngi dokumentet med  etternavn_fornavn.pdf

 

Søknadsfrist 30.03.2021 kl 24.00

send søknad til: postmottak@bamble.kommune.no

 

For spørsmål, kontakt kunstkonsulentene:

sandersen.siri@gmail.com

winkelmannkunst@gmail.com

 

Elevmedvirkning kunstprosjekt

Det er vedtatt at kunstprosjektet på Bamble ungdomsskole skal gjennomføres med deltakelse av ungdom og ha fokus på ungdoms framtid. Skolen skal utvikle ungdoms evner og kompetanse til å møte framtida for å bli vinnere i egne liv og engasjerte samfunnsborgere. Også den kunstneriske utsmykningen bør ha fokus på unges framtid og de utfordringene de vil møte i sine liv.

Kunstutvalget ønsket å gi en stemme til alle elever i Bamble som gikk på 7., 8., 9. og 10. trinn høsten 2020. De kunstfaglige kuratorene besøkte alle elevene klassevis, snakket med elevene om hva samtidskunst kan være og hvordan den på ulike måter kan relatere seg til samfunnsspørsmål.  Elevene ble de deretter gitt mulighet til å anonymt dele egne tanker om 7 ulike spørsmål. Det kom inn 682 svar. Disse svarene gir oss mulighet til å bli kjent med mangfoldet i gruppa. Alle har fått en individuell mulighet til å la sin stemme bli hørt.  

Gjennom svarene har vi fått bekreftet at ungdom er en reflektert, klok og bevisst samfunnsgruppe som evner å se både utfordringer og løsninger knyttet til ulike problemstillinger. Vi deler her et mindre utvalg av besvarelsene satt sammen i enkle animasjoner. Her finnes alt fra store verdensproblemer til mindre, hverdagslige  betraktninger.

Filmer

1. Hva tenker du om framtida? Hva håper du skal skje og hva håper du ikke skal skje?

2. Hva kan gjøre det glad i hverdagen?

3. Hva skal til for at du trives på skolen?

4. Hva synes du er viktig nå?

5. Hvilke steder er viktige for deg på skolen?

6. Hva liker du å gjøre i friminuttene?

7. Hvordan ser kunsten ut om 100 år?