NYHETER

Organisasjonsutvikling ny ungdomsskole

 • Nytt informasjonsskilt

  Les mer

 • Oppstartsworkshop

  Les mer

 • Kontraktsignering Framtidas ungdomsskole

  Les mer

 • Oppvekst og kulturutvalget enstemmig

  En gledens dag for Oppvekst- og kulturutvalget.

  Les mer

 • Befaring på nye Flesberg Ungdomsskole

  Les mer

 • Organisasjonsutvikling ny ungdomsskole

  Les mer

 • Brukermedvirkningsprosesser i utviklingsfasen – RAZZLE DAZZLE

  .

  Les mer

 • Signering av kontrakt

  Bamble kommunen har tirsdag 18.12.2018 inngått kontrakt med Backe Vestfold Telemark AS for utvikling og bearbeiding av vinnerforslaget til ny ungdomsskole inkl. idretts- og svømmeanlegg.

  Les mer

 • Vinner av konkurransen - Framtidas ungdomsskole

  Les mer

 • Styringsgruppemøte – Framtidas ungdomsskole – Fase 2

  Det ble mandag 01.10.2018 avholdt et nytt styringsgruppemøte i forbindelse med evaluering av de tre skisseprosjektene som er innlevert.

  Les mer

 • Evaluering av anbud

  Komiteen som skal evaluere de tre innsendte skisseprosjektene hadde sitt første evalueringsmøte torsdag 27.september

  Les mer

 • Anbudsåpning

  Bamble kommune har i dag (21.9.2018) hatt anbudsåpning

  Les mer

 • Kontraktsignering - Forprosjekt

  Bamble kommune signerte torsdag 09.02.2017 kontrakt med WSP (www.wspgroup.no), som skal ha den eksterne prosjektledelsen

  Les mer

 • Kontraktsignering

  Rådmann Tore Marthinsen og prosjektleder WSP Kristin Borander undertegnet ny kontrakt 12.2.2018

  Les mer

 • Forprosjektrapport

  Arbeidet med forprosjektet «Framtidas ungdomsskole» er nå ferdig og sluttrapporten med areal- og funksjonsbeskrivelse foreligger.

  Les mer

 • Brukermedvirkning

  I uke 11 ble det gjennomført brukermedvirkningsprosesser og tidlig involvering

  Les mer

 • Forprosjekt fase 2

  Bamble kommune har i oppstartsmøte den 15. januar valgt å videreføre samarbeidet med WSP – Norge for å jobbe frem et vedtak om hvordan Framtidas ungdomsskole skal realiseres i et endelig hovedprosjekt på Grasmyr

  Les mer

 • Stor investering!

  Største investering i Bamble kommunes historie

  Les mer

 • Fase 2 - 1.6.2018

  Det har gjennom de to siste månedene blitt gjennomført en prekvalifiseringskonkurranse, hvor kommunen fikk inn fem forespørsler fra leverandører om å delta.

  Les mer

 • Statusrapport

  Les mer