Kontraktsignering - Forprosjekt

Bamble kommune signerte torsdag 09.02.2017 kontrakt med WSP (www.wspgroup.no), som skal ha den eksterne prosjektledelsen

SigneringBamble kommune signerte torsdag 09.02.2017 kontrakt med WSP (www.wspgroup.no), som skal ha den eksterne prosjektledelsen i forprosjektet til - Framtidas Ungdomsskole. Prosjektleder (PL) som stilles til disposisjon heter Thomas Odiin. Han har mye erfaring fra lignende byggeprosjekter i Norge. Oppstartsdagene 09. og 10.02 ble brukt til å avklare overordnede mål og ambisjoner for skole, kultur, idrett og nærmiljø. I denne fasen var det kommunens egen prosjektgruppe og representanter for flere av kommunens tjenesteområder som deltok.  I det videre arbeidet vil det bli lagt stor vekt på brukermedvirkningsprosesser og dette arbeidet starter allerede i uke 11. Det er et stort og omfattende arbeid som skal gjøres før sluttrapporten er klar høsten 2017.

På bildet fra venstre: Hallgeir Kjeldal (ordfører), Tore Mathinsen (rådmann) Thomas Odiin (WSP Norge AS), Beate Aske Løtveit (WSP NorgeAS) og Trond Gausnes (skolesjef)