Brukermedvirkningsprosesser i utviklingsfasen – RAZZLE DAZZLE

.

Bamble kommunen har inngått kontrakt med Backe Vestfold Telemark AS for utvikling og bearbeiding av vinnerforslaget Razzle Dazzle

Det er en hektisk utviklingsfase vi nå er i gang med og som strekker seg inn i månedsskifte mars/april.

Også i utviklingsfasen er det fokus på brukermedvirkning som ivaretar alle funksjoner i nytt skolebygg på Grasmyr.  Mange av «nøkkelpersonene» som har deltatt i planleggingen av prosjektet involveres nå på nytt.  Det vil bli møter med «nøkkelpersoner», entreprenør, arkitekter og prosjektledelse.

Vinnerkonseptet Razzle Dazzle er basert på krav som ligger i areal- og funksjonsbeskrivelsen, teknisk program og øvrig konkurransegrunnlag.  De fleste ønsker og innspill fra brukere ligger derfor som grunnlag for Razzle Dazzle.

Grasmyrprosjektet er et stort og komplisert prosjekt. I utviklingsfasen blir det viktig å sikre at krav og ønsker i konkurransegrunnlaget blir konkretisert i gode løsninger. Vi ønsker også å se etter muligheter for ytterligere forbedringer av prosjektet.

Vi må derfor i utviklingsfasen prioritere hva vi skal ha fokus på, og arbeidet må gjennomføres på en effektiv og systematisk måte. 

Når det gjelder ytterligere bearbeidelse av lærings- og trinnarealer for ny ungdomsskole, så er det nødvendig å gjennomføre en prosess hvor alle berørte ansatte blir involvert.  Denne prosessen er i gang og blir noe mer omfattende enn for de andre funksjonene i prosjektet.

Anskaffelse av inventar og utstyr vil også bli et stort og viktig arbeid. Også her vil det være viktig med god brukermedvirkning.

Brukermedvirkning