Evaluering av anbud

Komiteen som skal evaluere de tre innsendte skisseprosjektene hadde sitt første evalueringsmøte torsdag 27.september

Oppstart evaluering I møtet ble forslagene grundig presentert og prosess for evaluering ble gjennomgått.

Overordnet plan for første møte var generelle, arkitektoniske kvaliteter og innvendige estetiske og romlige kvaliteter.

Det er et stort og omfattende evalueringsarbeid som nå skal gjøres hvor både ekstern og intern kompetanse vil involveres.

Evalueringskomiteen ledes av arkitekt Amund Gulden fra Futh Ark