Styringsgruppemøte – Framtidas ungdomsskole – Fase 2

Det ble mandag 01.10.2018 avholdt et nytt styringsgruppemøte i forbindelse med evaluering av de tre skisseprosjektene som er innlevert.

StyringsgruppaSammensetningen av evalueringskomiteen ble gjennomgått og det ble gitt en redegjørelse for hvordan evalueringsarbeidet skal gjennomføres i perioden frem til slutten av november.

Hovedtema for møtet var presentasjon av innlevert prosjekter og hvordan disse på hver sin måte har løst kommunens bestilling gjennom areal- og funksjonsprogrammet. Styringsgruppas deltakere fikk se på de ulike løsningene på store plansjer som ble satt ut i formannskapssalen i Bamble Rådhus

Styringsgruppa vil holdes løpende orientert om evalueringsarbeidet som pågår.


På bildet fra v.
: Tore Marthinsen, Kristin Borander, Rolf Dehli, Linda Holien, Hallgeir Kjeldal(foran), Eirik Ellingsen, Jon Halvor Thorsberg

Ikke på bildet: Anja Ehmke, Jakob Berbom