Signering av kontrakt

Bamble kommunen har tirsdag 18.12.2018 inngått kontrakt med Backe Vestfold Telemark AS for utvikling og bearbeiding av vinnerforslaget til ny ungdomsskole inkl. idretts- og svømmeanlegg.


Vinnerforslaget er gitt navnet «Razzle Dazzle» pga mønsteret som preger fasadene.

Prosjektet oppføres hovedsakelig ved bruk av massivtre, som gir en rekke klima- og miljømessige fordeler. Tre som byggemateriale viser seg også å ha svært god effekt på innemiljøet.

Det vil bli en hektisk utviklingsfase fra januar og fram til slutten av mars 2019. Vinnerkonseptet Razzle Dazzle er basert på krav som ligger i areal- og funksjonsbeskrivelsen, teknisk program og øvrig konkurransegrunnlag.  De fleste ønsker og innspill fra brukere ligger derfor som grunnlag for Razzle Dazzle.

Grasmyrprosjektet er et stort og komplisert prosjekt. I utviklingsfasen blir det viktig å sikre at krav og ønsker i konkurransegrunnlaget blir konkretisert i gode løsninger. Vi må i utviklingsfasen prioritere hva vi skal ha fokus på, og arbeidet må gjennomføres på en effektiv og systematisk måte.  Vi vil i arbeidet involvere mange av de «nøkkelpersonene» som har deltatt i planleggingen av prosjektet. 

 Razzle Dazzle-sokken

Bilde. (Razzle Dazzle-sokken): Fra venstre: Rolf Dehli, Leidulf Aakre, Kristin Borander(WSP), Trond Gausnes, Tore Marthinsen, Roger Dreyer (Backe Vestfold Telemark), Rolf Chr. Andersen(Backe Vestfold Telemark)