SVØMMEHALL

Bamble har behov for ny svømmehall som følge av krav til svømmeopplæring i skolen. Det ønskes en modulbasert løsning basert på 2521 konseptet eller tilsvarende

SvømmehallBamble har behov for ny svømmehall som følge av krav til svømmeopplæring i skolen. Utover skolesvømming forventes brukere fra idrettslag og organisasjoner, lokalt besøk fra beboere og tilreisende. Det ønskes et anlegg som primært ivaretar basisaktiviteter for svømmeopplæring, trening og mosjon i et konkurransebasseng på 25 ganger 21 meter uten stup. Anlegget skal være fleksibelt, driftsøkonomisk, og integrert i skolen. 

 • Svømmehallen skal legge til rette for svømmeopplæring i skolen. Fokus på sikkerhet.
 • Svømmehallen skal være fleksibel i bruk og legge til rette for idrettslag og andre besøkende, samt svømmestevner. Det skal være et fleksibelt og multifunksjonelt basseng.
 • Effektiv bygningsdrift til lav kostnad.
  • God logistikk for å maksimere belegget i svømmehallen
  • Minimum med personale og lave vedlikeholdskostnader
  • Et effektivt og kvalitativt godt byggeprosjekt.

Følgende forutsetninger skal ivaretas:

 • Konsept-svømmehall skal tilpasses prosjektet og stedlige forhold, og være godt integrert i resterende skoleanlegg. Det er ønskelig at svømmehallens arealer (hvis plassert i 2.etg.) skal kunne ha enkel tilgang til skolens hjerte og idrettshall/basishall.
 • Fleksibilitet i bruk og høy grad av samtidighet for ulike brukergrupper er meget viktig å ta hensyn til. Svømmehallen må også kunne utvikles i tråd med et fremtidig brukerbehov.
 • Svømmeanlegget skal tilfredsstille alle krav til konkurransebasseng.
 • Tilfredsstille alle krav til tilskuddsmidler, og det vil være fokus på tidlig kontakt med godkjennende myndighet i utviklingsfasen.
 • Basseng med konkurransemål 25 ganger 21 meter, inndelt i åtte baner med bredde 2,5 meter.
 • Bassenget deles i to soner (5+3 baner), der sone med tre baner skal ha hev- og senkbar bunn (flytbart gulv) slik at vanndybder kan variere og være fleksibelt for ulike aktiviteter, brukergrupper og sambruk.
 • Temperatur i de to sonene skal kunne differensieres. Makstemperaturen skal være opp mot 34 grader, for å ivareta behovet til blant annet babysvømming og revmatikere. Det skal etableres en hev- og senkbar barriere/ ”finne” integrert i systemet, som ivaretar denne funksjonen.
 • Det forutsettes avsatt plass til 250 tilskuere i svømmehallen i samsvar med kriterier for å søke spillemidler. Det skal ikke etableres faste tribuner.