PP-tjenesten og Spesialpedagogisk kompetansesenter

Hva gjør PP-tjenesten (Pedagogisk psykologisk tjeneste)?

PPT utreder enkeltbarns behov og gir råd om spesialpedagogiske opplæringstiltak. PPT er også sakkyndig instans for voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område.

Kontaktinformasjon
Leder: Simen Storås Tlf. 35 96 52 13

Epost                                                                                                                  

Saksbehandler: Sissel Winterkjær - tlf: 35 96 52 01 (man-fre kl 0800-1100 og 1200-1330) - Epost 

Besøksadresse
Rådhuset, Kirkeveien 12, Langesund

Postadresse
Bamble kommune, PP-tjenesten, P.B. 80, 3993 Langesund

Tilmelding

Dersom du trenger hjelp, kan du henvende deg gjennom barnehagen eller skolen, eller direkte til vårt kontor. De ansatte i PPT har taushetsplikt.

Tilmeldingsskjema for barn og unge

Tilmeldingskjema for voksne

Pedagogisk rapport barnehage          Pedagogisk rapport barnehage (docx)

Pedagogisk rapport skole                  Pedagogisk rapport skole (docx)

 

Logopedi

Barn under opplæringspliktig alder (barnehage)

Henvisningsskjema

Pedagogisk rapport

Rutiner for henvisning innenfor logopedi

Grunnskole

Henvisningsskjema

Pedagogisk rapport

Rutiner for henvisning innenfor logopedi

 

Mer om tjenesten

Brosjyrer

Informasjon til foresatte

Sist oppdatert: 24. august 2020