PPT og pedagogiske støttetjenester

Hva gjør PP-tjenesten (Pedagogisk psykologisk tjeneste)?

PPT utreder enkeltbarns behov og gir råd om spesialpedagogiske opplæringstiltak. PPT er også sakkyndig instans for voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område.

Kontaktinformasjon
Leder: Simen Storås Tlf. 35 96 52 13 - Epost
                                                                                                              

Saksbehandler: Sissel Winterkjær - tlf: 35 96 52 01 (man-fre kl 0800-1100 og 1200-1330) - Epost 

Besøksadresse
Rådhuset, Kirkeveien 12, Langesund

Postadresse
Bamble kommune, PP-tjenesten, P.B. 80, 3993 Langesund

Henvisning

Dersom du trenger hjelp, kan du henvende deg gjennom barnehagen eller skolen, eller direkte til vårt kontor. De ansatte i PPT har taushetsplikt.

Barnehage

Henvisningsskjema

Veiledning til henvisning

Pedagogisk rapport - ASK

Pedagogisk rapport - Tegnspråk

Pedagogisk rapport - Faglig og sosialt

 

Grunnskole

Henvisningsskjema

Veiledning til henvisning

Pedagogisk rapport - Faglig og sosialt

Pedagogisk rapport - ADL-trening

Pedagogisk rapport - ASK

Pedagogisk rapport - Dysleksi

Pedagogisk rapport - Tegnspråk

Pedagogisk rapport - Tidlig skolestart

Pedagogisk rapport - Utsatt skolestart

Pedagogisk rapport - Sosiale eller oppmerksomhet/konsentrasjonsvansker

Pedagogisk rapport - Fagvansker

Pedagogisk rapport - Forsert utdanningsløp

Pedagogisk rapport - Fritak for opplæringsplikten

Pedagogisk rapport - Punktskriftopplæring

Organisasjon-og kompetanseutvikling skole/barnehage

Henvisningsskjema

Logopedi

Barn under opplæringspliktig alder (barnehage)

Henvisningsskjema

Pedagogisk rapport

Rutiner for henvisning innenfor logopedi

Grunnskole

Henvisningsskjema

Pedagogisk rapport

Rutiner for henvisning innenfor logopedi

 

Voksne

Henvisningsskjema

 

Brosjyrer

Informasjon til foresatte

Sist oppdatert: 28. juni 2021