PP- tjenesten

Hva gjør PP-tjenesten (Pedagogisk psykologisk tjeneste)?

PPT utreder enkeltbarns behov og gir råd om spesialpedagogiske opplæringstiltak. PPT er også sakkyndig instans for voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område.

Kontaktinformasjon
Leder: Simen Storås Tlf. 35 96 52 13 - Epost
                                                                                                              

Saksbehandler: Sissel Winterkjær - tlf: 35 96 52 01 (man-fre kl 0800-1100 og 1200-1330) - Epost 

Besøksadresse
Rådhuset, Kirkeveien 12, Langesund

Postadresse
Bamble kommune, PP-tjenesten, P.B. 80, 3993 Langesund

Henvisning

Dersom du trenger hjelp, kan du henvende deg gjennom barnehagen eller skolen, eller direkte til vårt kontor. De ansatte i PPT har taushetsplikt.

Barnehage

Henvisningsskjema

Veiledning til henvisning

Pedagogisk rapport - ASK

Pedagogisk rapport - Tegnspråk

Pedagogisk rapport - Faglig og sosialt

 

Grunnskole

Henvisningsskjema

Veiledning til henvisning

Pedagogisk rapport - Faglige og sosiale vansker

Pedagogisk rapport - ADL-trening

Pedagogisk rapport - ASK

Pedagogisk rapport - Dysleksi

Pedagogisk rapport - Tegnspråk

Pedagogisk rapport - Tidlig skolestart

Pedagogisk rapport - Utsatt skolestart

Pedagogisk rapport - Sosiale eller oppmerksomhet/konsentrasjonsvansker

Pedagogisk rapport - Fagvansker

Pedagogisk rapport - Forsert utdanningsløp

Pedagogisk rapport - Fritak for opplæringsplikten

Pedagogisk rapport - Punktskriftopplæring

Organisasjon-og kompetanseutvikling skole/barnehage

Henvisningsskjema

Logopedi

Barn under opplæringspliktig alder (barnehage)

Henvisningsskjema

Pedagogisk rapport

Rutiner for henvisning innenfor logopedi

Grunnskole

Henvisningsskjema

Pedagogisk rapport

Rutiner for henvisning innenfor logopedi

 

Voksne

Henvisningsskjema

Sist oppdatert: 12. mai 2023